Thursday, ngày 26/11/2020

☀️Từ nhiều lượt đề cử và tự ứng cử của khu vực Miền Trung, 12 gương mặt ứng cử viên xuất sắc nhất sau khi được Ban Điều hành xét chọn đã chính thức bước vào vòng 2: Vòng tranh cử COD Star 2020. Các ứng cử viên đã tự tin thể hiện bản thân mình qua việc tự ứng cử – show bản sắc cá nhân, cũng như nhận được sự tin tưởng của kho nhà khi nhận được lượt đề cử lớn. 
🌈Và sau đây, BTC xin thông báo danh sách các ứng cử viên tới từ kho Sông Hương, kho Huế – tỉnh Thừa Thiên Huế, kho Hội An – tỉnh Quảng Nam và kho Đồng Hới – tỉnh Quảng Bình.
🎉Xin được chúc mừng các ứng cử viên bước vào Vòng 2 – Vòng tranh cử COD Star 2020:
🔔Kho Huế – Thừa Thiên Huế🍀
🏆Hoàng Ngọc Tiến – COD Giao – Kho Huế – Thừa Thiên Huế
🏆Nguyễn Đỗ Thành Công – COD Giao – Kho Huế – Thừa Thiên Huế
🏆Nguyễn Viết Lộc – COD Giao – Kho Huế – Thừa Thiên Huế  
🔔Kho Sông Hương – Thừa Thiên Huế🍀
🏆Đặng Sĩ Nguyên – COD Giao – Kho Sông Hương – Thừa Thiên Huế
🏆Nguyễn Viết Quý – COD Giao – Kho Sông Hương – Thừa Thiên Huế
🏆Lê Hoàng Thiện Nhân – COD Giao – Kho Sông Hương – Thừa Thiên Huế  
🔔Kho Hội An – Quảng Nam🍀
🏆Cao Quý Minh – COD Giao – Kho Hội An – Quảng Nam
🏆Bùi Phước Mạnh – COD Giao – Kho Hội An – Quảng Nam
🏆Trương Nguyễn Thành Tâm – COD Giao – Kho Hội An – Quảng Nam
🔔Kho Đồng Hới – Quảng Bình🍀
🏆Đoàn Thế Anh – COD Giao – Kho Đồng Hới – Quảng Bình
🏆Hoàng Văn Trang – COD Giao – Kho Đồng Hới – Quảng Bình
🏆Lê Đức Tiến – COD Giao – Kho Đồng Hới – Quảng Bình
Với tinh thần tự tin và mạnh mẽ, chúc các ứng cử viên khu vực Miền Trung sẽ khẳng định thật tốt khả năng của mình và nhận được nhiều sự bình chọn từ anh em nhé! 💟💟💟