Bí kíp dành cho anh em tuyến huyện
22/04/2019

#DÀNH CHO ANH EM TUYẾN #HUYỆN

📌 GIao hàng tại các khu công nghiệp 🏭thường là những tuyến đường xa và khá khó giao vì khách hàng đa số là công nhân và khó ra nhận hàng trong giờ làm việc.

📌 Để tránh bị delay đơn và đạt tỉ lệ giao thành công cao nhất các anh em tuyến huyện hãy ghi nhớ khung giờ vàng  vào giờ nghỉ trưa và cuối ca làm là lúc thuận tiện nhất để có thể lấy hàng👌