Blog|Thử thách GHTK Trending cùng con 🌈 THỬ THÁCH GHTK TRENDING CÙNG CON TRAO BẢNG GIẢI THƯỞNG ĐẾN CÁC GIA ĐÌNH THÂN YÊU 🌈

Chúc mừng các gia đình đã nhận được GIẢI ĐẶC BIỆT và GIẢI ẤN TƯỢNG của cuộc thi Thử thách GHTK Trending cùng con. Tuần vừa qua, đại diện Khối Nhân sự tại các kho đã thay mặt BTC trao Bảng Giải Thưởng đến toàn thể các gia đình đạt giải. Giải Đặc biệt: Trọn … Continue reading 🌈 THỬ THÁCH GHTK TRENDING CÙNG CON TRAO BẢNG GIẢI THƯỞNG ĐẾN CÁC GIA ĐÌNH THÂN YÊU 🌈

Xem tiếp