CEO Offfice Team

GIAO HANG TIET KIEM is a professional delivery company specializing in e-Logistics, providing fast and high-quality last-mile delivery service.

GHTK is looking for members of CEO Office Team. CEO Office Team will work under the guidance and consultation of the CEO with the aim of developing goals and strategies, directly participating in new project implementations to ensure the growth targets of the company.

I./ RESPONSIBILITY
– Support CEO to establish goals, development strategies and collaborate with Heads of Department to implement those strategies;
– Join GHTK projects’ operation: Supervise, monitor and promote activities in a right direction, ensure progress and high efficiency; update the project situation for the CEO on a regular basis;
– Support the CEO in management and operation system quality improvement: discovering problems, propose and implement solutions;
– Assemble reports & other documents from Heads of department, brief and send to CEO; Perform other duties as necessary or as assigned by CEO.

II./ REQUIREMENTS

– Comprehensive thinking, flexibility and ability to multi-task with good problem-solving skill;
– Self-motivated, result-oriented with high standards, proactive and reach the core of the problems to achieve highest level of efficiency;
– Have a passion to “pioneer”, develop and implement new projects with lots of challenges;
– Ability to maintain stamina and mental toughness – self-confident, persistent and resilient;
– Have strength and good background in one of following fields: Finance, HR, Law, Logistics Operation… is a plus;
– Graduate from top domestic or foreign universities.

III./ PACKAGES

– Salary:

+ Junior or Senior (1-4 years working exprerience): 600$-1000$+/month (negotiable);

+ Fresher (under 1 year working experience): 500$-600$/ month (negotiable);

– Receive training and guidance directly from the CEO and collaborate with GHTK heads of department;
– A young and dynamic working environment with many promotion opportunities, creating sustainable career path;
– Get maximum support and training to master operational knowledge with additional leadership skill to meet the job’s requirements;
– Be empowered, self-determined and have enough space for self-development in a typical E-logistics environment;
– Welfare regimes in accordance with current Law and premium personal medical insurance package;
– Other rewards and promotions in special occasions.

IV./ HOW TO APPLY?

To apply, please send us your CV, Cover Letter and Academic Transcript to email: talent.acquisition@ghtk.vn/ anhntt3@ghtk.vn with subject: COT_Your name

Address: VTV Building, No. 8 Pham Hung street, Me Tri ward, Nam Tu Liem district Ha Noi.

 


Công ty CP Giao Hàng Tiết Kiệm (GHTK) là đơn vị vận chuyển chuyên nghiệp trong ngành Thương mại điện tử (E-Logistics) chuyên cung cấp dịch vụ giao hàng tận nơi (last-mile delivery) nhanh gọn và chất lượng.

GHTK đang tìm kiếm các thành viên của Ban Điều Hành. Ban Điều Hành sẽ hoạt động dưới sự chỉ đạo và tham vấn của CEO với nhiệm vụ xây dựng các mục tiêu, chiến lược phát triển và trực tiếp tham gia vào quá trình triển khai các dự án mới để đảm bảo đạt được mục tiêu phát triển chung của công ty.

I/ MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

– Hỗ trợ CEO trong việc thiết lập các mục tiêu, chiến lược phát triển và phối hợp với các Trưởng Bộ phận để triển khai;
– Tham gia vào quá trình vận hành các dự án của GHTK: Bao quát, theo dõi và thúc đẩy các hoạt động đi đúng hướng, đảm bảo tiến độ và đạt được hiệu quả cao; thường xuyên  cập nhật tình hình dự án cho CEO;
– Hỗ trợ CEO trong việc quản trị và nâng cao chất lượng hệ thống vận hành: tìm hiểu vấn đề, đề xuất và triển khai phương án giải quyết;
– Tổng hợp báo cáo từ các trưởng bộ phận, tóm tắt và gửi cho CEO; đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khác khi cần thiết hoặc theo sự chỉ đạo của CEO.

II/ YÊU CẦU: 

– Tư duy tổng quát, linh hoạt và đa nhiệm trong công việc cũng như xử lý tình huống tốt;
– Khả năng tự định hướng và tư duy chú trọng đến kết quả với tiêu chuẩn cao, luôn chủ động và đi đến tận cùng vấn đề để đạt được hiệu quả công việc tốt nhất;
– Yêu thích và sẵn sàng “đi tiên phong”, xây dựng và triển khai những dự án mới, nhiều thách thức;
– Kiên định, có khả năng duy trì sức bền, “tinh thần thép” trong công việc;
– Có thế mạnh, kiến thức chuyên môn vững chắc ở một trong các mảng sau: Tài chính, Nhân sự, Luật, Vận hành Logistics,…là một lợi thế;
– Tốt nghiệp từ các trường đại học hàng đầu trong và ngoài nước.

III/ QUYỀN LỢI:

– Thu nhập:

+  Đối với Junior và Senior (1-4 năm kinh nghiệm): 600$-1000$+/tháng (thương lượng);

+ Đối với Fresher ( dưới 1 năm kinh nghiệm): 500$-600$/ tháng (thương lượng);

– Được học hỏi và định hướng trực tiếp từ CEO và cộng tác cùng các trưởng bộ phận của GHTK;
– Môi trường làm việc năng động, trẻ trung; nhiều cơ hội thăng tiến, tạo dựng sự nghiệp bền vững, lâu dài;
– Được hỗ trợ và đào tạo tối đa để nắm vững kiến thức vận hành và có thêm các kỹ năng quản trị để đáp ứng công việc;
– Được trao quyền và tạo không gian phát triển bản thân trong môi trường đặc thù của Logistic – Thương mại điện tử;
– Được đảm bảo đầy đủ các chế độ Phúc lợi theo Quy định của Pháp luật hiện hành và gói bảo hiểm sức khỏe cá nhân cao cấp.
– Thưởng Tết Nguyên Đán, Tết Dương lịch, ngày Lễ khác và khi có thành tích nổi bật.

IV/ CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN

Để ứng tuyển, ứng viên vui lòng gửi CV, Cover letter, Bảng điểm qua email: talent.acquisition@ghtk.vn/ anhntt3@ghtk.vn với tiêu đề: COT_Họ và Tên của bạn.

Địa chỉ: Tòa nhà VTV, số 8 Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.