COD STAR 2019 – ĐỪNG QUÊN THAY ẢNH THẬT NGẦU NHA!

Tuesday, ngày 12/11/2019

[COD Star 2019]
🌟 Loa loa Tính năng #gửi_lại_ảnh đã lên trên mục COD Star tại App nhà

😭 Nhiều anh COD chia sẻ lỡ tay gửi nhầm ảnh trong đơn tự ứng cử.
👆Ảnh không rõ mặt, ảnh xe, ảnh hàng hóa,… #khiến_đơn_tự_ứng_cử_mãi_KHÔNG_được_lên_sóng 😂

👌 Đừng lo bởi App đã lên tính năng #gửi_lại_ảnh và sửa lại #slogan trên mục COD Star với các Cod chưa được duyệt đơn.

 Rất đơn giản, chỉ cần ae bấm vào đơn tự ứng cử đang chờ duyệt. Sau đó gửi lại ảnh và sửa lại slogan nếu muốn. Cuối cùng xác nhận để gửi lại về BTC.

😁 Anh em nhớ gửi ảnh rõ mặt, tươi cười rạng rỡ nha – bộ mặt đại diện của kho nhà lên sóng với ae cả nước mà.

Update App nhà và hành động luôn thôi để lên sóng tức thì!!!