COD STAR 2019 – LÝ DO ĐỂ ANH EM TỰ ỨNG CỬ CODSTAR LÀ GÌ?

Tuesday, ngày 12/11/2019

😍 [Góc funny] 😍
🤔 Lý do để anh em ứng cử COD Star là gì? Có “chất phát ngất” như thế này không? 😱😱
💚💚 Slogan ấn tượng vậy thì ngại gì mà không bắn 1 tim và thả nhẹ chiếc comment cổ vũ cả nhà nhỉ?

 Vào mục COD Star trên App để “truy tìm” thêm thật nhiều slogan chất và ủng hộ các COD nhà mình tự tin ứng cử nhé! 👊👊

#COD_Star_2019 #Captain_Raising #Những_đội_trưởng_siêu_ngầu