COD Star 2020 _Coming soon

Tuesday, ngày 13/10/2020

COD Star 2020_Coming soon

⭐ Nhiệm kỳ vừa qua, COD Star đã thay đổi thế nào, đã tác động ra sao đến kho nhà và anh em COD trong nhóm/tuyến của mình? Các COD cảm thấy thế nào và bản thân mỗi người có thay đổi khi nhóm của mình có một "đội trưởng" dẫn đầu không?‼️Có COD Star trong tuyến, có người đi đầu trong mọi việc, dẫn dắt anh em qua những thay đổi trong công việc, qua khó khăn, thêm mạnh mẽ vượt qua dịch COVID‼️COD Star kết nối các thành viên trong nhóm với nhau, cùng nhau làm việc, cùng nhau hỗ trợ để công việc suôn sẻ và nhanh hoàn thiện hơn.‼️COD Star thay mặt anh em nói lên ý kiến, nguyện vọng với Vận hành và các bộ phận khác. Và cũng là cầu nối, truyền đạt ý kiến từ Vận hành/các bộ phận khác tới anh em CODCác bạn đã sẵn sàng chờ đón mùa COD Star mới thật BÙNG NỔ chưa? 💥⚡⚡ Các COD tại Hà Nội thì đã lên dây cót sẵn sàng cho mùa COD Star mới rồi đó, không biết các thành viên đã chuẩn bị những gì nhỉ? Theo chân GHTK Zone 9 để tìm hiểu nha!#COD_Star_2020_comingsoon

Người đăng: GHTK Zone9 vào Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2020

⭐ Nhiệm kỳ vừa qua, COD Star đã thay đổi thế nào, đã tác động ra sao đến kho nhà và anh em COD trong nhóm/tuyến của mình? Các COD cảm thấy thế nào và bản thân mỗi người có thay đổi khi nhóm của mình có một “đội trưởng” dẫn đầu không?
‼️Có COD Star trong tuyến, có người đi đầu trong mọi việc, dẫn dắt anh em qua những thay đổi trong công việc, qua khó khăn, thêm mạnh mẽ vượt qua dịch COVID
‼️COD Star kết nối các thành viên trong nhóm với nhau, cùng nhau làm việc, cùng nhau hỗ trợ để công việc suôn sẻ và nhanh hoàn thiện hơn.
‼️COD Star thay mặt anh em nói lên ý kiến, nguyện vọng với Vận hành và các bộ phận khác. Và cũng là cầu nối, truyền đạt ý kiến từ Vận hành/các bộ phận khác tới anh em COD
Các bạn đã sẵn sàng chờ đón mùa COD Star mới thật BÙNG NỔ chưa? 💥
⚡⚡ Các COD tại Hà Nội thì đã lên dây cót sẵn sàng cho mùa COD Star mới rồi đó, không biết các thành viên đã chuẩn bị những gì nhỉ? Theo chân GHTK Zone 9 để tìm hiểu nha!