Công Đoàn Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm vinh dự được trao bằng khen xuất sắc trong Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động năm 2019 – triển khai nhiệm vụ và phát động thi đua năm 2020
16/01/2020

Công đoàn GHTK vinh dự được nhận bằng khen xuất sắc bởi Ban Chấp Hành Liên Đoàn Lao Động Quận Đống Đa – Hà Nội tại Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động năm 2019 – triển khai nhiệm vụ và phát động thi đua năm 2020 được tổ chức vào ngày 7/1/2020. Được thành lập từ giữa năm 2017 nhưng đây đã là năm thứ 2 liên tiếp Công đoàn GHTK tiếp tục giữ vững danh hiệu xuất sắc, cho thấy sự nỗ lực của Công đoàn GHTK trong việc phối hợp, thực hiện tốt với Ban lãnh đạo Công ty và các cơ quan Nhà nước để đảm bảo tốt quyền lợi cho người lao động trong cả công việc và đời sống.

Đảm bảo quyền lợi đầy đủ và chính đáng của người lao động

Công đoàn GHTK trực thuộc Khối Nhân sự GHTK. Đi cùng với tôn chỉ hoạt động của Khối là lấy con người làm trung tâm – lấy phát triển cá nhân làm mục tiêu, Công đoàn GHTK luôn nỗ lực để đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người lao động về mọi mặt. Như thực hiện đủ và đúng các chính sách với người lao động đặc biệt về quy chế trả lương, quy chế khen thưởng, chính sách bảo hiểm lao động. Về chăm lo đời sống người lao động, Công đoàn GHTK không chỉ quan tâm đặc biệt tới người lao động trong đời sống hằng ngày mà luôn có các chương trình thể hiện quan tâm tới con em, gia đình, người lao động qua các dịp đặc biệt. Qua sự giám sát, kiểm tra liên tục, Ban Chấp Hành Liên Đoàn Lao Động Quận Đống Đa – Hà Nội đã có những đánh giá rất tốt về các hoạt động Công đoàn Công ty Cổ phần GHTK.

Minh bạch công khai trong mọi hoạt động công đoàn tại GHTK

Số lượng thành viên GHTK rất lớn nhưng Công đoàn GHTK luôn đảm bảo 100% người lao động tại GHTK là đoàn viên. Đoàn phí luôn được Công đoàn GHTK giám sát, thực hiện đầy đủ, minh bạch với các cơ quan Nhà nước và với người lao động tại GHTK. Đồng thời sử dụng kinh phí này đúng – hợp lý – minh bạch trong công tác đảm bảo chất lượng đời sống của người lao động.
Phối hợp với các cơ quan Nhà nước, thực hiện đúng đủ – minh bạch mọi hoạt động công đoàn, tích cực tham gia đóng góp quỹ xã hội là nền tảng hoạt động quan trọng của GHTK. Đây cũng là yếu tố cốt lõi để xây dựng tập thể GHTK phát triển mạnh mẽ, lâu dài.

Ghi nhận từ Ban Chấp Hành Liên Đoàn Lao Động Quận Đống Đa về hiệu quả hoạt động công đoàn là động lực để Công đoàn Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm cùng Khối Nhân sự GHTK tiếp tục phát huy khả năng, xây dựng, phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty để đảm bảo quyền lợi của các thành viên GHTK tốt nhất.