CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CP GIAO HÀNG TIẾT KIỆM VINH DỰ ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG CÔNG TÁC TÀI CHÍNH 2021 CỦA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN ĐỐNG ĐA

Thursday, ngày 05/05/2022

Công đoàn GHTK đạt thành tích xuất sắc trong công tác tài chính

Trong năm 2021, với thành tích xuất sắc trong công tác tài chính khi hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo nguồn tài chính cho hoạt động của tổ chức một cách công khai, minh bạch và hiệu quả, Công đoàn Công ty Cổ phần Giaohangtietkiem đã được Liên đoàn Lao động quận Đống Đa trao tặng Giấy khen trong Hội nghị Tổng kết Công tác tài chính năm 2021 trong tuần vừa qua.

Trong đó, Công đoàn Công ty Cổ phần GHTK đã đạt những thành tích sau:
– Hoàn thành dự toán thu và báo cáo tài chính đầy đủ.
– Thực hiện các khoản thu, chi tài chính theo đúng quy định.
– Thực hiện báo cáo đúng – đủ công dự toán, quyết toán thu chi tài chính công đoàn 6 tháng và cả năm.
– Trích nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn đầy đủ theo quy định.

Với tinh thần minh bạch, rõ ràng Công đoàn Công ty CP Giaohangtietiem luôn thực hiện tốt vai trò dự toán, báo cáo tài chính, sử dụng tài chính Công đoàn đảm bảo đúng mục đích, chế độ theo đúng quy định, từ đó đảm bảo hoạt động của Công đoàn đặc biệt là việc ưu tiên quan tâm, chăm lo đoàn viên, người lao động.

Nhận được sự ghi nhận của Liên đoàn Lao Động quận Đống Đa trong công tác tài chính là niềm tự hào lớn đối với Công đoàn công ty CP GHTK nói riêng và tập thể GHTK nói chung. Trong thời gian tới, Công đoàn Giaohangtietkiem sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để luôn nắm chắc các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác tài chính của Tổng LĐLĐ Việt Nam và các nghị định của Chính Phủ, nhằm nâng cao nghiệp vụ và công tác tài chính công đoàn, chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để Quỹ Công đoàn luôn được sử dụng đúng mục đích, minh bạch, rõ ràng, đảm bảo việc chăm lo cho các đoàn viên.