Công ty cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19

Thursday, ngày 26/03/2020

Ngày 25.3, Công ty cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm đã trao số tiền 1 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam. Tiếp nhận số tiền có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Ngô Sách Thực.

Giao Hàng Tiết Kiệm cảm ơn Đảng, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc đã và đang có các biện pháp kịp thời phòng chống dịch và bảo vệ nhân dân. Đồng thời Giao Hàng Tiết Kiệm mong muốn được chung tay góp sức trong “cuộc chiến” nhằm đẩy lùi dịch COVID-19. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Ngô Sách Thực cảm ơn sự đóng góp ý nghĩa này của Giao Hàng Tiết Kiệm, nhất là khi chúng ta đang ở giai đoạn quan trọng của việc đẩy lùi dịch.

Hiện tại dù kinh tế đang gặp nhiều khó khăn do dịch, GHTK cũng bị ảnh hưởng nhưng vẫn chung tay cùng Nhà nước cho thấy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp luôn được đề cao trong công cuộc phòng chống dịch. Bởi mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh. Có sự chung tay của cả dân tộc nhất định chúng ta sẽ chiến thắng!!! Và với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, các thành viên Giao Hàng Tiết Kiệm luôn sẵn sàng hưởng ứng trong “cuộc chiến” này để cùng Nhà nước đẩy lùi dịch!