Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm ủng hộ TP. Đà Nẵng phòng – chống dịch Covid – 19

Friday, ngày 07/08/2020

Chung tay cùng TP. Đà Nẵng giữa thời điểm dịch COVID-19 bùng phát trở lại, ngày 5 & 6/8, Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm đã trao tặng bộ vật phẩm y tế tới 02 đơn vị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam TP. Đà Nẵng và Công an TP. Đà Nẵng, nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia trực tiếp phòng – chống dịch COVID – 19.

Là hoạt động thiết thực trong tình huống khẩn cấp khi TP. Đà Nẵng trở thành tâm điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp lúc này. Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ ủng hộ “cuộc chiến” đẩy lui dịch bệnh, đã trao tặng bộ vật phẩm y tế tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Đà Nẵng (1000 bộ đồ bảo hộ y tế & 10.000 khẩu trang y tế) và Công an TP. Đà Nẵng (10.000 khẩu trang y tế & 10.000 đôi gang tay y tế).

Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Đà Nẵng và Công an TP. Đà Nẵng cảm ơn sự chung tay góp sức hỗ trợ của Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm đã ủng hộ tới lực lượng tham gia trực tiếp của khối các cơ quan chức năng & công an để phục vụ công tác phòng – chống và đẩy lùi dịch bệnh COVID – 19.