ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM KHÓA 2 NHIỆM KỲ 2023 – 2028

Saturday, ngày 29/04/2023

Sáng ngày 27/04/2023, Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn khóa 2 nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội Công đoàn Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm có sự tham dự của đại diện LĐLĐ Quận Đống Đa – Đồng chí Đinh Thị Thu Huyền – Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa, nhằm tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022, đề ra phương hướng nhiệm vụ công đoàn nhiệm kỳ mới 2023-2028 và bầu ra Ban Chấp hành công đoàn để thực hiện nhiệm vụ.

✨Hoạt động của Công đoàn Công ty gắn với Công tác chăm lo đời sống, Bảo vệ quyền lợi, Đảm bảo chế độ, Nâng cao năng lực và thu nhập đoàn viên, nhân viên.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của LĐLĐ quận Đống Đa, được sự quan tâm sâu sắc của Ban Lãnh đạo Công ty, Công đoàn Công ty đã có nhiều kết quả tích cực, được ghi nhận qua nhiều bằng khen:
+ Đạt thành tích xuất sắc trong công tác tài chính năm 2018
+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019
+ Đạt thành tích xuất sắc trong công tác tài chính năm 2019
+ Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2020
+ Đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác tài chính năm 2020
+ Đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác tài chính năm 2021
+ Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2021
+ Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2022

⭐️Mục tiêu xuyên suốt của Công đoàn Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm trong nhiệm kỳ 2023-2028 là “Xây dựng Công đoàn vững mạnh & Đoàn viên chất lượng”

BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, xác định mục tiêu xuyên suốt của Công đoàn Công ty là “Xây dựng Công đoàn vững mạnh & Đoàn viên chất lượng” dựa trên tôn chỉ hoạt động Công ty “Con người là trung tâm” đặt nhiệm vụ “xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng tạo lợi thế cạnh tranh bền vững”.

Hoạt động công đoàn cần tiếp tục cải tiến, đổi mới nhằm tăng hiệu quả hoạt động, hoàn thành nhiệm vụ công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 và phát huy vai trò công đoàn với phong trào thi đua “Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” của LĐLĐ Thành phố, trong tổng thể chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2022-2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Bốn nhiệm vụ cần tiếp tục cải tiến, đổi mới như sau:
1. Tiếp tục số hóa, tăng tốc độ giải quyết chế độ công đoàn cho đoàn viên và nhân viên. Xây dựng chính sách công đoàn phù hợp theo từng giai đoạn hoạt động.
2. Thúc đẩy và nâng cao chất lượng các chương trình tư vấn, chăm sóc sức khỏe và hoạt động tinh thần khuyến khích các đoàn viên, nhân viên cùng tham gia.
3. Quan tâm hơn nữa đến các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trên toàn quốc để hỗ trợ kịp thời.
4. Nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho đoàn viên, nhân viên nhằm tăng chất lượng công việc; các chương trình đào tạo nâng cao năng lực quản lý, phát triển thăng tiến.

⭐️BCH Công đoàn quyết tâm thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ mới của Công đoàn Công ty CP Giao Hàng Tiết Kiệm; phát huy sức trẻ, hăng hái thi đua, xây dựng Công đoàn Công ty ngày càng vững mạnh!

BCH Công đoàn
CTCP Giao Hàng Tiết Kiệm