ĐẠI SỨ BẢN SẮC 2020 – KHU VỰC MIỀN BẮC

Thursday, ngày 06/02/2020

🎉 7 bản sắc Trung thực – Thần tốc – Chăm chỉ – Linh hoạt – Kỷ luật – Sáng tạo – Tận tâm tiếp tục được tìm kiếm trên cả nước và được vinh danh tại Lễ Vinh danh F-Awards. Những cá nhân thể hiện được bản sắc riêng đã nhận được sự tin tưởng của anh em trong kho – anh em liên miền, được bình chọn trở thành Đại sứ Bản sắc GHTK 2020. 💚💚
 Chặng đường mới với nhiều thay đổi và cải tiến mới về vận hành, công việc. Hy vọng các Đại sứ sẽ luôn giữ vững và phát huy bản sắc tốt đẹp đó, cùng các thành viên xây dựng nên một tập thể vững mạnh hơn.
 Và hơn hết là luôn làm việc với tâm thế “dám làm – dám sai – dám sửa”, đúng với tinh thần của năm – Zero Spirit cả nhà nhé!!!

💚 Một lần nữa xin chúc mừng tất cả các Đại sứ Bản sắc GHTK 2020!