ĐƯA CÔNG NGHỆ VÀO VẬN HÀNH – TỐI ƯU THỜI GIAN CHIA CHỌN HÀNG HÓA TẠI KHO
11/01/2021

Sự bùng nổ của thương mại điện tử đã tạo sức ép cạnh tranh trong ngành e-Logistics, đặt ra yêu cầu cho các doanh nghiệp bưu chính luôn phải tìm ra những đột phá trong hoạt động cung ứng dịch vụ. Đối với Giao Hàng Tiết Kiệm (GHTK) thì sự đột phá đó đến từ công nghệ và việc đưa công nghệ vào vận hành là nhiệm vụ vô cùng quan trọng. 

GHTK luôn hướng đến thay đổi trong cách thức làm việc, thay vì phối hợp thực hiện công việc từ người với người thì sẽ chuyển sang thành người với máy để tạo nên năng suất lao động cao nhất. Yếu tố này khi được áp dụng vào vận hành sẽ giảm thời gian kiện hàng ở trong kho, từ đó tối ưu thời gian giao hàng.

Lego sorting là hệ thống xử lý hàng hóa bán tự động được GHTK chú trọng phát triển và ứng dụng vào vận hành. Hiện nay, GHTK đã đầu tư lắp đặt hàng chục  hệ thống Lego sorting ở các kho tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. 

Bên cạnh đó, GHTK đang triển khai thử nghiệm hệ thống Cross Belt – Hệ thống xử lý hàng hóa tự động. Hệ thống này là dự án thử nghiệm của GHTK nhằm nâng cao tối đa năng suất làm việc tại kho. Việc chia chọn bưu kiện được thực hiện tự động đã tăng công suất xử lý hàng hóa trong ngày lên gấp 3 lần so với xử lý thủ công.

Hệ thống Cross Belt – Hệ thống xử lý hàng hóa tự động tại kho Quang Minh

GHTK tin rằng việc đưa công nghệ vào vận hành không những tối ưu được thời gian chia chọn hàng hóa tại kho mà còn nâng cao hiệu quả toàn trình giao nhận bưu kiện, đem đến sự hài lòng cho khách hàng.