GIAO HÀNG TIẾT KIỆM ĐỀ CAO TINH THẦN THƯỢNG TÔN PHÁP LUẬT – LUÔN THỰC THI ĐÚNG CHỦ TRƯƠNG PHÁP LUẬT VÀ NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Thursday, ngày 16/02/2023

Thực thi đúng chủ trương pháp luật đồng thời thực hiện đúng và đủ nghĩa vụ với Nhà nước luôn là kim chỉ nam trong mọi hoạt động của GHTK. Trong suốt 10 năm qua, GHTK đã nộp ngân sách nhà nước gần 4.000 tỷ đồng. Đặc biệt, từ năm 2017 – 2022, GHTK liên tục thuộc Top Doanh nghiệp có thành tích cao trong hoạt động nộp ngân sách Nhà nước, được các cơ quan Nhà nước ghi nhận và trao tặng bằng khen. Tính riêng năm 2022, GHTK đã tham gia đóng Bảo hiểm xã hội cho hơn 20.000 người lao động với mức nộp BHXH 336 tỷ đồng; nộp thuế là 804 tỷ đồng, đóng góp khoảng 22,70% tổng nộp ngân sách nhà nước của ngành bưu chính.

GHTK hiểu rằng, ngoài việc xây dựng dịch vụ tốt với khách hàng thì việc tuân thủ pháp luật là nền tảng để doanh nghiệp phát triển bền vững, tạo dựng uy tín với chính người lao động, với cộng đồng và với Đảng và Nhà Nước. Và tinh thần Thượng tôn pháp luật – Minh bạch – Liêm chính chính là sức mạnh để GHTK đã phát triển bền vững trong hành trình 10 năm vừa qua. Đặc biệt, cũng trong năm 2022, GHTK đã vinh dự trở thành Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Sự ghi nhận từ các cơ quan, Chính phủ và Nhà nước là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ, và quan trọng nhất là khẳng định tinh thần thượng tôn pháp luật của GHTK – nghiêm túc tuân thủ theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong mọi hoàn cảnh để doanh nghiệp phát triển bền vững cũng như góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo môi trường kinh doanh tích cực, lành mạnh.

Hiện tại, có một số thông tin về việc GHTK chậm đóng Bảo hiểm xã hội tháng 1/2023. Tuy nhiên, GHTK khẳng định doanh nghiệp đã nộp đầy đủ Bảo hiểm xã hội tháng 1/2023 và thông tin này đã được cơ quan chủ quản là BHXH Quận Nam Từ Liêm xác nhận.