GIAOHANGTIETKIEM ĐẢM BẢO AN NINH VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN THEO TIÊU CHUẨN ISO/IEC 27001:2013 DO VIỆN TIÊU CHUẨN ANH QUỐC GHI NHẬN

Wednesday, ngày 14/07/2021

Giaohangtietkiem vinh dự đạt chuẩn Hệ thống quản lý An toàn thông tin – ISO/IEC 27001:2013 cho các hoạt động “Nghiên cứu, phát triển và triển khai các công nghệ để xây dựng hệ sinh thái logistics của Giaohangtietkiem” vào ngày 12/7/2021. Chứng nhận này được ghi nhận bởi Viện tiêu chuẩn Anh Quốc (BSI) sau hơn 1 tháng các chuyên gia BSI làm việc trực tiếp với Trung tâm Công nghệ GHTK tại trụ sở GHTK Building.

Chứng nhận được dựa trên kết quả đánh giá quá trình xây dựng và triển khai đồng bộ hệ thống quản lý thông tin của Trung tâm Công nghệ GHTK theo các quy định nghiêm ngặt của tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013. Nhiều hạng mục đã được xem xét, kiểm tra và thẩm định về an ninh và bảo mật thông tin như hệ thống máy chủ; network; cơ sở dữ liệu; hệ thống an ninh thông tin; các chính sách bảo vệ dữ liệu, người dùng…

ISO/IEC 27001:2013 là tiêu chuẩn quốc tế uy tín dùng để đánh giá và đưa ra những yêu cầu đối với Hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS). Tiêu chuẩn này được thiết kế để bảo đảm sự lựa chọn biện pháp kiểm soát an toàn thông tin thích hợp, giúp bảo vệ các tài sản thông tin và mang lại lòng tin cho các bên có liên quan, bao gồm cả khách hàng của tổ chức. Việc đạt chứng chỉ này là yếu tố quan trọng trong việc khẳng định cam kết của Giaohangtietkiem về đảm bảo an ninh và bảo mật thông tin cho khách hàng, đối tác cùng các bên liên quan.

Trong định hướng phát triển hệ sinh thái logistics, Giaohangtietkiem luôn chú trọng xây dựng hệ thống an ninh thông tin tốt nhất, tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế như ISO/IEC 27001:2013 nhằm đưa ra các giải pháp bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng. GHTK chú trọng xây dựng đội ngũ, nguồn nhân lực Trung tâm Công nghệ, đầu tư vào cơ sở hạ tầng của Trung tâm như: hệ thống thiết bị mạng, thiết bị bảo mật, vận hành Trung tâm dữ liệu và Trung tâm dữ liệu dự phòng nhằm đảm bảo cho các hoạt động nghiệp vụ, ban hành hệ thống chính sách, quy định/quy trình về an toàn bảo mật hệ thống thông tin… Ngoài ra, Giaohangtietkiem còn chủ động hợp tác, phối hợp cùng nhiều đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp bên ngoài nhằm phát triển nền tảng hạ tầng công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển của GHTK.

Việc đạt chứng nhận không chỉ ghi dấu sự nỗ lực không ngừng của Trung tâm Công nghệ GHTK trong việc thiết lập hệ thống quản lý công nghệ thông tin một cách chuẩn hóa mà còn đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình hiện đại hóa hoạt động công nghệ của Giaohangtietkiem đối với việc đáp ứng được yêu cầu ngày càng khắt khe về an toàn thông tin theo tiêu chuẩn quốc tế; xây dựng lòng tin, uy tín của Giaohangtietkiem đối với các khách hàng, các cơ quan quản lý Nhà nước cũng như chính nội bộ GHTK.