Giới thiệu tính năng mới: Đơn hàng xuất giao tiếp

Saturday, ngày 15/06/2019

Từ ngày 15/6/2019, GHTK cập nhật tính năng mới Đơn hàng xuất giao tiếp trên App GHTK Pro cho phép Shop chuyển tiếp đơn hàng đang lưu kho cho khách hàng mới một cách thuận tiện và nhanh chóng.

Theo đó, đối với các đơn hàng không giao được mà còn thời hạn lưu kho, nếu Shop tìm được khách hàng mới có nhu cầu mua sản phẩm thì có thể thao tác chuyển đơn hàng này ngay trên hệ thống. Đơn hàng cũ sẽ được thay mã sản phẩm mới và giao cho khách hàng.

Với tính năng mới, Shop sẽ phần nào giảm bớt nỗi lo về hàng tồn kho, tiết kiệm phí hàng hoàn. Đồng thời đơn hàng cũng được điều phối đi nhanh chóng và thuận lợi hơn.

*Phí vận chuyển

Với đơn hàng xuất giao tiếp, phí vận chuyển sẽ được tính như sau:

Phí đơn liên tỉnh = Phí niêm yết + miễn phí hoàn mã cũ

Phí đơn nội tỉnh = 50% phí niêm yết + miễn phí hoàn mã cũ

*Hướng dẫn thao tác tạo đơn

Chọn đơn ở phần Không giao được/ Lưu kho -> Nhập thông tin khách hàng mới -> Xác nhận tạo đơn xuất giao tiếp -> Tạo đơn thành công

Xem video hướng dẫn chi tiết dưới đây: