[HN] OPERATIONS MANAGEMENT SPECIALIST – WAREHOUSE

We are looking for an Operations Management Specialist – Warehouse to become a member of our Operations Department, working directly with the Board of Directors. We are in need of a person who wants to bring new business value to one of the leading Vietnam E-commerce logistics solutions providers.

I. RESPONSIBILITIES

You will work as an Operations Management Specialist – Warehouse with key responsibilities as follows:

– You will supervise GHTK’s daily operations at the warehouse to ensure the quality of GHTK delivery services;
– You will build and manage your team that works well together; Set up KPIs; Support, inspire, and motivate the team towards function goals;
– You will be responsible for risk management, directly solving problems arising flexibly and quickly, giving necessary measures to improve operations results in the assigned provinces;
– You will be a reviewer, propose initiatives to improve and optimize operation processes, technology, ensuring delivery quality while the output scale continues to increase and help GHTK maintain a competitive advantage in the industry.

In this position, you have the chance to work with different departments, such as Product Development, IT, Business Development, Customer Service, HR. This chance will help you to broaden your knowledge, skills, and learn from E-Logistics experts in GHTK. Especially, you have the chance to become the head of the module/ head of the warehouse.

II. REQUIREMENTS

– Graduates in Logistics, Supply chain, Economics, Management, Finance,…majors from universities with more than 02 years of experience;
– Great management skills with the ability to cooperate well with other people;
– Operational and systems thinking, decision-making skills to solve unexpected problems in operations at GHTK then provide solutions;
– Analytical thinking and open-minded thinking for innovation and creativity;
– Ability to go on regular business trips to different provinces.

III. BENEFITS 

– Starting Salary: negotiable,  and periodically reviewed based on your capacity;
– A young and dynamic working environment with many promotion opportunities, creating a sustainable career path;
– Get maximum support to master operations knowledge with additional leadership skill to meet the job’s requirements;
– Be empowered, self-determined and have enough space for self-development in a typical E-logistics environment;
– Welfare regimes in accordance with current Law
– Other rewards and promotions on special occasions.

IV. OTHER INFORMATION

– Work time & add: Specifically based on the warehouse.

V. HOW TO APPLY

To apply for the Operations Management Specialist (Warehouse), please send us your CV to email:
HN: talent.acquisition@ghtk.vn/ duongdt1@ghtk.vn

Topic: HN_OMS (Warehouse)_Your Name.

 

[HN] CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ VẬN HÀNH (VẬN HÀNH KHO)

Chúng tôi đang tìm kiếm Chuyên viên Quản trị Vận hành (Vận hành Kho) trở thành thành viên của Khối Vận hành và làm việc trực tiếp với Ban Giám Đốc. GHTK tìm kiếm những ứng viên có mong muốn mang lại những giá trị đổi mới, tạo sự ảnh hưởng lớn, có được những giải pháp tiên phong hàng đầu cho thị trường E-Logistics tại Việt Nam.

Tại Giao Hàng Tiết Kiệm, bạn sẽ chịu trách nhiệm đưa ra các đề xuất, cải tiến nhằm tối ưu hóa quy trình vận hành của GHTK và kiểm soát chất lượng giao hàng.

I. NHIỆM VỤ

Dưới đây là nhiệm vụ của một Chuyên viên Quản trị Vận hành – Vận hành Kho:

– Giám sát các hoạt động Vận hành hằng ngày của GHTK tại HN để đảm bảo chất lượng dịch vụ giao hàng;
– Xây dựng và quản lý team của mình hoạt động tốt; Đặt ra KPI cho team, hỗ trợ và truyền động lực cho team thông qua các mục tiêu chức năng;
– Quản trị rủi ro, trực tiếp giải quyết các vấn đề phát sinh một cách linh hoạt, nhanh chóng và đưa ra các biện pháp cần thiết để nâng cao kết quả vận hành tại các tỉnh thành được giao;
– Đưa ra những đáng giá, đề xuất, sáng kiến cải thiện và tối ưu hóa quy trình vận hành, công nghệ đảm bảo chất lượng giao hàng khi quy mô và sản lượng tiếp tục tăng và giúp GHTK duy trì lợi thế cạnh tranh trong ngành.

Chuyên viên Quản trị Vận hành – Vận hành Kho cũng sẽ có cơ hội làm việc với các bộ phận, phòng ban khác nhau như: Phát triển Sản phẩm, Trung tâm Công nghệ, Phát triển Kinh doanh, Dịch vụ Khách hàng, Nhân sự. Đây cũng là cơ hội giúp ứng viên mở rộng kiến thức, kỹ năng và học hỏi từ các chuyên gia e-Logistics ở GHTK. Đặc biệt, bạn sẽ có cơ hội trở thành Trưởng Module/ Trưởng Kho.

II. YÊU CẦU

– Tốt nghiệp Đại học với ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc liên quan;
– Mạnh về kỹ năng quản lý, có khả năng cộng tác tốt với mọi người;
– Có tư duy vận hành, tư duy hệ thống, có kỹ năng đưa ra quyết định để giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành sau đó đưa ra những giải pháp;
– Có tư duy phân tích, tư duy mở luôn đổi mới, sáng tạo;
– Có khả năng đi công tác tỉnh thường xuyên.

III. QUYỀN LỢI

– Lương khởi điểm: thỏa thuận theo năng lực và được xét duyệt định kỳ dựa trên năng lực;
– Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có nhiều cơ hội phát triển và tạo dựng con đường phát triển sự nghiệp bền vững;
– Được hỗ trợ đào tạo tối đa để nắm vững kiến thức vận hành cùng với các kỹ năng cần bổ sung để đáp ứng các yêu cầu của công việc;
– Văn hóa trao quyền, tự quyết định và có đủ không gian để sáng tạo, tạo nên ảnh hưởng lớn cho ngành E-Logistics Việt;
– Được đảm bảo đầy đủ các chế độ Phúc lợi theo Quy định của Pháp luật hiện hành và của Công ty;
– Thưởng Tết Nguyên Đán, Tết Dương lịch, ngày Lễ khác và thưởng thành tích nổi bật.

IV. THÔNG TIN KHÁC

– Thời gian và địa chỉ làm việc: Linh hoạt theo kho cụ thể.

V. CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN

Để ứng tuyển vị trí Chuyên viên Quản trị Vận hành (Vận hành Kho), vui lòng gửi CV về email:
HN: talent.acquisition@ghtk.vn/ duongdt1@ghtk.vn

Tiêu đề: HN_OMS (Kho)_ Họ và tên.