[HN] HEAD OF TALENT DEVELOPMENT DEPARTMENT

Giaohangtietkiem is a professional delivery company specializing in e-Logistics, providing fast and high-quality delivery service established in 2013 to present with a scale of 30.000 ++ employees.

With the young, energetic environment and explosive development, we are attracting young, dynamic talents for key positions and middle managers in order to build and develop strong GHTK together. And the Talent Development Department was born to accomplish this mission.

GHTK is looking for a Head Of Talent Development Department that will take charge of planning and directly implementing acquisition, promotion, and development of talented candidates for Head Office.

I. RESPONSIBILITIES

1. Planning Human Resource strategies
– Evaluate the labor market and the actual situation of the company’s personnel, in order to build strategies and target talented human resources matching with the goal development of GHTK;
– Working with the departments to support and proactively consult and resolve human resource issues;
– Report directly for the Board Of Directors and advise, propose strategies, plans to improve, develop Talented Human Resources.

2. Talent Acquisition

2.1. Developing Employer Branding
– Planning and optimize online employer branding activities: Website, social media (Facebook, LinkedIn), job sites,…
– Building and developing offline employer branding activities: Talent Development Programs (Leader Under 25, Express Overview, MasterDev,…); activities to connect with universities and colleges (job fair, workshop, competitions,…);
– As a representative of GHTK in foreign affairs, diplomacy, networking with organizations and universities,…
– Build and maintain good terms with potential candidates to nurture the talent pool.

2.2  Ensuring and constantly improving recruitment activities
– Coordinate with BOD, Head of Departments to forecast, analyze, and identify the Department‘s recruitment needs.
– Ensuring the supply of sufficient quantity and quality of human resources for talented positions under Head Office (IT & non IT);
– Manage and improve the candidate’s experience journey.

3. Learning and Development
– Maintain, optimize, and implement a competency framework for talent positions. On the other hand, coordinate with the Head of Departments to capacity assessment employees;
– Plan and manage activities for learning and development of talent resources;
– Control quality and efficiency training, usually evaluate trained personnel to reach the best results;
– Propose new ideas for developing a supportive working environment for employees.

4. Talent management
– Manage and improve the employee experience journey with talent engagement, recognition, and rewarding activities;
– Identify and develop a development policy, recognize & give special treatment to potential talent, “rising star”: development roadmap, succession planning, form record,…

II. REQUIREMENTS

– At least 3 years of relevant experience;
– Having solid expertise in Human Resources and Law;
– Have systematic thinking, overall thinking, and ability to implement detailed work;
– Having leadership capacity, ability to influence, coaching – developing staff;
– Ability to strategize well, to be creative, to come up with new ideas.

III. BENEFITS

– Salary: Negotiable.
– Salary is periodically reviewed inconsistent with capacity;
– Work in a young and dynamic environment; Be empowered, self-determined, and have enough space for self-development.
– Have the chance to cooperate and have discussions with line manager, CEO and receive mentoring directly from Board of Directors to identify recruitment needs and propose feasible recruitment plans;
– Other benefits in accordance with VietNam Labour Law: Health Insurance (Generali), Social Insurance…

IV. OTHER INFORMATION

– Time of work: Monday – Saturday morning, 8:00 am – 5:30 pm.
– Add: GHTK Building, Pham Hung Street, Me Tri Ward, Nam Tu Liem District, Ha Noi.

V. HOW TO APPLY

To apply for the Head of Talent Development, please send us your CV, Cover Letter to email: talent.acquisition@ghtk.co

Email: HTA_Your Name.

 

[HN] TRƯỞNG BAN PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG

Giao Hàng Tiết Kiệm ra đời và hoạt động từ 2013 đến hiện tại với quy mô 27.000++ nhân sự trên cả nước trong lĩnh vực giao vận trên nền tảng công nghệ. Với mục tiêu coi nguồn Nhân lực là tiêu chí hàng đầu cho sự phát triển, Khối Nhân sự GHTK hoạt động với tôn chỉ lấy con người làm trung tâm, lấy phát triển cá nhân làm mục tiêu; cam kết tạo nên một môi trường làm việc minh bạch, giúp cho mỗi thành viên trong tổ chức phát huy được năng lực bản thân phát triển con người cá nhân toàn diện.

GHTK đang tìm kiếm vị trí Trưởng Ban Phát triển Tài năng với nhiệm vụ hoạch định và trực tiếp triển khai các hoạt động thu hút, thúc đẩy và phát triển nguồn nhân lực tài năng nòng cốt tại Head Office.

I. NHIỆM VỤ

1. Hoạch định chiến lược nguồn nhân lực
– Đánh giá thị trường lao động và tình hình thực tế nhân sự công ty, nhằm xây dựng chiến lược và mục tiêu nguồn nhân lực tài năng phù hợp với mục tiêu phát triển của công ty;
– Phối hợp với các phòng ban, các trưởng bộ phận để hỗ trợ và chủ động tư vấn giải quyết các vấn đề nhân sự;
– Báo cáo trực tiếp và tham mưu, đề xuất cho Ban Giám Đốc các chiến lược, phương án nâng cao, phát triển nguồn nhân lực đội ngũ tài năng.

2. Thu hút nguồn nhân lực

2.1. Phát triển thương hiệu tuyển dụng
–  Hoạch định và xây dựng, tối ưu cải tiến các hoạt động truyền thông thương hiệu tuyển dụng đa kênh: Website, Social Media (facebook, linkedin), Job sites,….
–  Xây dựng và phát triển các hoạt động truyền thông thương hiệu tuyển dụng offline: các chương trình thu hút tài năng (Master Dev, Leader Under 25, Express Overview,…); hoạt động kết nối các trường Đại học, các tổ chức (Job fairs, workshop, các cuộc thi lớn…);
–  Là đại diện của công ty trong công tác đối ngoại, ngoại giao, xây dựng networking với các tổ chức, trường đại học lớn,….

2.2. Đảm bảo và không ngừng nâng cao hoạt động tuyển dụng
–  Phối hợp với BGĐ Khối, Trưởng Bộ phận dự báo và xác định nhu cầu tuyển dụng nhân sự tài năng;
–  Đảm bảo cung cấp đủ số lượng và chất lượng nguồn nhân lực cho các vị trí tài năng thuộc Head Office (IT & non IT);
–  Quản lý và nâng cao hành trình trải nghiệm ứng viên.

3. Đào tạo và phát triển
–  Xây dựng, cải tiến và triển khai khung năng lực cho các vị trí tài năng; đồng thời phối hợp với các trưởng bộ phận đánh giá năng lực nhân sự hiện tại;
–  Lên chiến lược và quản lý, thực hiện hoạt động đào tạo phát triển năng lực đội ngũ tài năng;
–  Kiểm soát chất lượng, hiệu quả đào tạo, đánh giá sát sao, quy hoạch đội ngũ nhân sự đào tạo thường xuyên nhằm đem lại một kết quả tốt nhất.

4. Quản trị nhân tài
– Quản lý và nâng cao hành trình trải nghiệm nhân viên với các hoạt động gắn kết nhân tài, ghi nhận và trao thưởng,..
– Nhận diện và xây dựng chính sách phát triển, ghi nhận & đãi ngộ đặc biệt cho đối tượng nhân tài tiềm năng nhất, có thành tích xuất sắc (“rising star”): lộ trình phát triển, quy hoạch kế nhiệm, hình thức ghi nhận,…

II. YÊU CẦU

–  Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;
–  Có đam mê và mục tiêu phát triển rõ ràng trong lĩnh vực Nhân sự, định hướng phát triển con người;
–  Có kiến thức chuyên môn chắc chắn về Nhân sự, Luật;
–  Có tư duy hệ thống, tư duy tổng thể và khả năng triển khai làm việc chi tiết;
–  Có năng lực lãnh đạo, khả năng tạo ảnh hưởng, huấn luyện – phát triển nhân viên;
–  Có năng lực lên chiến lược tốt, sáng tạo, đưa ra các ý tưởng và đề xuất mới;
–  Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các doanh nghiệp có quy mô > 1000 nhân viên.

III. QUYỀN LỢI

– Mức lương: thỏa thuận theo năng lực;
– Được trao quyền và tạo không gian phát triển bản thân trong môi trường làm việc năng động, trẻ trung, đa bản sắc; nhiều cơ hội thăng tiến, tạo dựng sự nghiệp bền vững, lâu dài;
– Có cơ hội hợp tác và làm việc trực tiếp với lãnh đạo, Giám đốc điều hành và nhận tư vấn trực tiếp từ Ban Giám đốc để xác định nhu cầu tuyển dụng và đề xuất kế hoạch tuyển dụng khả thi;
– Được cung cấp đầy đủ phương tiện làm việc theo yêu cầu của tính chất công việc;
– Được đảm bảo đầy đủ các chế độ Phúc lợi theo Quy định của Pháp luật hiện hành và của Công ty
– Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện Generali.
– Thưởng Tết Nguyên Đán, Tết Dương lịch, ngày Lễ khác và thưởng thành tích nổi bật.

IV. THÔNG TIN KHÁC

– Thời gian làm việc: Thứ 2 – Sáng Thứ 7, 8:00 – 17:30.
– Địa chỉ làm việc: Toà nhà GHTK, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

V. CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN

Để ứng tuyển vị trí Trưởng ban Phát Triển Tài Năng, vui lòng gửi CV & Cover letter về địa chỉ email talent.acquisition@ghtk.co

Tiêu đề: HTA_Họ và tên