Hướng dẫn đặt lại giá trị đóng bảo hiểm

Wednesday, ngày 18/04/2018

Trong 1 số trường shop cần đặt lại giá trí đóng bảo hiểm, shop có thể thực hiện thao tác thông qua APP hoặc Web.

Lưu ý: Shop chỉ có thể tự đặt lại giá trị trong khi đăng đơn. Ngoài ra, nếu phát hiện ra giá trị đóng bảo hiểm chưa đúng sau khi đăng đơn, SHOP vui lòng SOS/Gửi yêu cầu trên APP, website hoặc inbox trên fanpage GHTK để sửa lại.

Trên APP:

Khi tạo đơn hàng mới, tại mục “Thu hộ tiền và hàng hóa”, SHOP có thể sửa giá trị đóng bảo hiểm.

 

Trên WEB

Bước 1: Vào mục: “Đăng đơn hàng mới”,nhấn vào ô màu đỏ để sửa giá trị

 

Bước 2: Sửa lại giá trị đóng báo hiểm


Shop có thể xem các thông tin khác về bảo hiểm hàng hóa tại đây:

  1. Chính thức triển khai bảo hiểm hàng hóa bắt buộc từ 1.4.2018
  2. Bảo hiểm hàng hóa – Hiểu thế nào cho đúng ?
  3. Các trường hợp phổ biến SHOP cần đặt lại giá trị đóng bảo hiểm
  4.  Hướng dẫn sửa giá trị đóng bảo hiểm trên APP & WEB