Hướng dẫn sửa thông tin đơn hàng

Friday, ngày 30/03/2018

Tại điểm gửi hàng GHTK, không chỉ gửi hàng nhanh mà việc sửa thông tin đơn hàng cũng có thể được thực hiện trong “chớp mắt”

Để sửa thông tin khách hàng, shop cần sử dụng Tab đăng đơn và làm theo 3 bước sau:

Bước 1: Tìm đơn hàng cần sửa

Nhập 8 số cuối của mã vận đơn, tên khách hàng, SĐT để tìm kiếm chính xác đơn hàng cần thay đổi thông tin.

Nhập mã vận đơn

 

Bước 2:  Chọn đơn hàng cần sửa -> Nhấn “Sửa thông tin”

Chọn đơn hàng cần sửa -> Nhấn Sửa thông tin

 

Bước 3: Thay đổi thông tin đơn hàng

Giao diện mục “Sửa thông tin”

 

Sau khi sửa, nhấn “Lưu” để hoàn thành việc thay đổi thông tin.

 

Chúc shop có trải nghiệm vui vẻ tại điểm gửi hàng GHTK.


Các thông tin khác về điểm gửi hàng GHTK

Địa chỉ điểm gửi hàng GHTK:

 

Lưu ý trước khi đến gửi hàng:

 

Thao tác tại điểm gửi hàng:

 

Sau khi gửi hàng: