Khéo léo xếp hàng đầy thùng giao

Monday, ngày 22/04/2019

 Xếp hàng tưởng chừng như công việc đơn giản quen thuộc hàng ngày với mỗi shipper nhưng không phải ai cũng biết xếp hàng đúng. Việc xếp hàng trong thùng một cách khoa học có thể cải thiện thu nhập đáng kể cho các shipper.

 1 thùng hàng của GHTK sức chứa khoảng 40-60 đơn hàng tuỳ kích thước. Nếu khéo léo sắp xếp mỗi xe có thể mang tới 70 đơn 1 ca.