Làm quen APP GHTK (P8) – Chấm sao đơn hàng ngay trên App – Để GHTK lắng nghe bạn!

Friday, ngày 10/05/2019

GHTK đã mở tính năng #CHẤM_SAO dành cho Shop trên App Mobile với mong muốn được lắng nghe bạn nhiều hơn, dù ở nơi đâu và bất cứ khi nào 

⭐️ CHẤM SAO để xả stress với thái độ phục vụ không tốt, hàng hóa chậm trễ 😡 
⭐️ CHẤM SAO để báo lỗi để GHTK kịp thời xử lý 😰😰
⭐️ CHẤM SAO để động viên cho những nỗ lực tốt, mà bạn hài lòng, để GHTK-er có động lực làm việc khỏe và hạnh phúc hơn 😍😍😍

Khách hàng chấm sao đơn giản với các bước sau:

Chọn đơn hàng cần đánh giá trên màn hình Thông báo hoặc màn hình Đơn hàng.

Bấm vào Chấm sao,

 

Bảng đánh giá đơn hàng hiện ra, bạn hãy đánh giá sao bằng những icon nhé:

 

Với các icon lựa chọn tương ứng, bạn hãy cho GHTK biết thêm lý do cùng lời nhận xét để GHTK cố gắng hơn nữa nhé.