[HN] MARKETING MANAGER

Giaohangtietkiem JSC. (GHTK) is a professional delivery company specializing in E-Logistics. Managing a system of more than 1000 branches in 63 provinces, covering 99% of districts nationwide, GHTK has been constantly developing and growing strongly towards new goals, new successes. 
Along with developing service quality and enhancing customer experience, GHTK is focusing on building its own brand value.
We are looking for a Marketing Manager who will hold a key role in planning, building plans, and implementing marketing strategies for the company. The details as follow:

I/ RESPONSIBILITIES

1/ Strategic planning, implementation, and brand development:
– Plan, evaluate the efficiency and implement marketing strategies according to the company’s and management’s development plans: omnichannel development, communication, and branding…
– Update market trends to advance the marketing activities of the company. Research, collect, analyze, evaluate information and give recommendations to implement activities aimed at expanding the market;
– Propose and execute feasible ideas and plans for branding: marketing campaigns, product branding projects… to convey the right message and values ​​of GHTK to target customer groups;
– Monitor the implementation of the daily plan to ensure the highest possible quality results and report directly to the CEO;
– Interact with other departments to agree on suitable strategies for marketing development activities in each stage.

2/ Human resources management:
– Manage, lead and develop Marketing team following the direction of company development and corporate culture.
– Set up KPIs; Support, inspire, and motivate the team towards functional goals (if needed).

II/ REQUIREMENTS

– Graduated from domestic and foreign universities with at least 3 years of experience of management in the position of Marketing Manager or related positions;
– Have overall marketing knowledge, have experience in building omnichannel marketing strategies. Candidates with experience in marketing in technology companies, E-commerce companies,… are preferred.
– Have good leadership and strong organizational skills, ability to multitask and work independently on tight deadlines;
– Dynamic, open-minded, results-oriented with high standards, proactive, and approach the core of the problem to achieve the highest efficiency;
– Professional use of English; Able to arrange business travel if necessary.

III/ PACKAGES AND BENEFITS

– Negotiable salary based on ability;
– A dynamic, young, and diverse working environment: Empowered, given a space for development, and building a long-term sustainable career.
– Guaranteed with full benefits in accordance with current Vietnam Labor Law and the company regulations;
– Comprehensive Generali Health Care Insurance;
– Rewards for the New Year Festival, for quarters, and for outstanding achievements;
– Working time: From Monday – End of Saturday morning.

IV/ HOW TO APPLY

To apply for the Marketing Manager position, please send us your CV to email: talent.acquisition@ghtk.vn with the email subject: MM_Your Name.
Address: GHTK Building, Pham Hung Street, Me Tri Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi. 

 

[HN] MARKETING MANAGER

Công ty CP Giao Hàng Tiết Kiệm (GHTK) là đơn vị vận chuyển chuyên nghiệp trong Thương mại điện tử E-Logistics.  Sở hữu hệ thống hơn 1000 chi nhánh tại 63 tỉnh thành, phủ sóng 99% huyện xã trên toàn quốc, GHTK đã và đang không ngừng phát triển, tăng trưởng mạnh mẽ, hướng đến những mục tiêu mới, những thành công mới. 
Cùng với việc phát triển chất lượng dịch vụ và nâng cao trải nghiệm khách hàng, GHTK đang tập trung vào việc tạo dựng và phát triển giá trị thương hiệu của riêng mình.
Hiện tại công ty đang tìm kiếm ứng viên đảm nhiệm vị trí Marketing Manager với vai trò then chốt trong việc hoạch định, xây dựng, triển khai các chiến lược, kế hoạch marketing cho công ty. Cụ thể như sau: 

I/ NHIỆM VỤ

1/ Hoạch định, triển khai chiến lược và phát triển thương hiệu:
– Hoạch định, đánh giá hiệu quả và triển khai các chiến lược phát triển marketing theo kế hoạch phát triển của công ty và của ban lãnh đạo: phát triển đa kênh, truyền thông, thương hiệu;….
– Cập nhật các xu hướng thị trường để phát triển hoạt động marketing của công ty. Nghiên cứu, thu thập, phân tích, đánh giá thông tin và đưa ra đề xuất, kiến nghị triển khai các hoạt động nhằm phát triển thị trường;
– Đề xuất và triển khai các ý tưởng và kế hoạch khả thi cho việc xây dựng và phát triển thương hiệu: các chiến dịch marketing, các dự án xây dựng thương hiệu sản phẩm… nhằm truyền tải đúng thông điệp và giá trị của GHTK đến các nhóm khách hàng mục tiêu;
– Giám sát việc thực hiện kế hoạch hàng ngày để đảm bảo kết quả chất lượng cao nhất có thể và báo cáo trực tiếp cho Giám đốc điều hành;
– Tương tác với các bộ phận khác để cùng thống nhất chiến lược phù hợp cho hoạt động phát triển marketing theo từng giai đoạn.

2/ Nhân sự, quản lý đội nhóm:
– Quản lý, dẫn dắt và phát triển đội Marketing theo hướng phát triển của công ty và văn hóa doanh nghiệp.
– Thiết lập KPIs; Hỗ trợ, truyền cảm hứng và thúc đẩy nhóm hướng tới các mục tiêu chức năng (nếu cần)

II/ YÊU CẦU CÔNG VIỆC

– Tốt nghiệp từ các trường đại học trong và ngoài nước với tối thiểu 3 năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí Marketing Manager hoặc các vị trí liên quan;
– Có kiến thức Marketing tổng thể, có kinh nghiệm xây dựng chiến lược marketing đa kênh, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm marketing trong các công ty công nghệ, thương mại điện tử E-commerce,….
– Có năng lực lãnh đạo tốt và kỹ năng tổ chức vững vàng, khả năng đa nhiệm và làm việc độc lập theo thời hạn chặt chẽ;
 – Năng động, tư duy mở, hướng tới kết quả với tiêu chuẩn cao, chủ động và tiếp cận cốt lõi của vấn đề để đạt được hiệu quả ở mức cao nhất;
– Tiếng Anh tốt; có thể sắp xếp đi công tác nếu cần thiết.

III/ QUYỀN LỢI

– Mức lương thỏa thuận theo năng lực;
– Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, đa bản sắc: Được trao quyền, tạo không gian để phát triển, xây dựng sự nghiệp bền vững lâu dài.
– Được đảm bảo đầy đủ các chế độ Phúc lợi theo Quy định của Pháp luật hiện hành và của Công ty;
– Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện Generali;
– Thưởng Lễ Tết, Thưởng quý và thưởng theo thành tích nổi bật;
– Thời gian làm việc: Từ thứ 2 – Hết sáng Thứ 7.

IV/ ỨNG TUYỂN

Để ứng tuyển vị trí Marketing Manager, vui lòng gửi CV về địa chỉ email: talent.acquisition@ghtk.vn với tiêu đề: MM_Họ và tên
Địa chỉ làm việc: Tòa nhà GHTK Building, Phạm Hùng, phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội