NĂM THỨ 03 LIÊN TIẾP CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHÂN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM VINH DỰ ĐƯỢC TRAO BẰNG KHEN XUẤT SẮC TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN BỞI BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN ĐỐNG ĐA – HÀ NỘI
28/01/2021
💖 NĂM THỨ 03 LIÊN TIẾP CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHÂN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM VINH DỰ ĐƯỢC TRAO BẰNG KHEN XUẤT SẮC TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN BỞI BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN ĐỐNG ĐA – HÀ NỘI
Công đoàn Giaohangtietkiem vinh dự được nhận bằng khen xuất sắc bởi Ban Chấp Hành Liên Đoàn Lao Động Quận Đống Đa – Hà Nội tại Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động năm 2020 – triển khai nhiệm vụ và phát động thi đua năm 2021 được tổ chức vào ngày 15/01/2021. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Công đoàn GHTK giữ vững danh hiệu xuất sắc, cho thấy sự nỗ lực lớn của Công đoàn GHTK trong việc phối hợp, thực hiện tốt với Ban lãnh đạo Công ty và các cơ quan Nhà nước để đảm bảo quyền lợi cho người lao động trong cả công việc và đời sống.
💕 Đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người lao động
Công đoàn GHTK trực thuộc Khối Nhân sự GHTK. Đi cùng với tôn chỉ hoạt động của Khối là lấy con người làm trung tâm – lấy phát triển cá nhân làm mục tiêu, Công đoàn GHTK luôn nỗ lực để đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người lao động về mọi mặt. Như thực hiện đủ và đúng các chính sách với người lao động đặc biệt về quy chế trả lương, quy chế khen thưởng, chính sách bảo hiểm lao động. Công đoàn hướng dẫn, hỗ trợ, tư vấn người lao động thực hiện đúng – đủ và chính xác các quy định giữa người lao động và doanh nghiệp, để xuất các giải pháp nâng cao chất lượng môi trường làm việc của người lao động tại GHTK.
Công đoàn GHTK đại diện cho người lao động tại GHTK để thực hiện các điều kiện lao động theo đúng quy định của nhà nước và giám sát, đảm bảo thực hiện quyền lợi cho người lao động.
Về chăm lo đời sống người lao động, Công đoàn GHTK không chỉ quan tâm đặc biệt tới người lao động trong đời sống hằng ngày mà luôn có các chương trình thể hiện quan tâm tới con em, gia đình, người lao động qua các dịp đặc biệt. Hơn nữa, Công đoàn GHTK dành sự quan tâm và chăm lo sâu sắc tới người lao động có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn, động viên, hỗ trợ người lao động trong cuộc sống. Qua sự giám sát, kiểm tra liên tục, Ban Chấp Hành Liên Đoàn Lao Động Quận Đống Đa – Hà Nội đã có những đánh giá rất tốt về các hoạt động Công đoàn Công ty Cổ phần GHTK.
💟 Đảm bảo công khai, minh bạch trong mọi hoạt động Công đoàn tại GHTK
Số lượng thành viên GHTK tăng với số lượng rất lớn qua các năm nhưng Công đoàn GHTK luôn đảm bảo 100% người lao động tại GHTK là đoàn viên. Đoàn phí luôn được Công đoàn GHTK giám sát, thực hiện đầy đủ, minh bạch với các cơ quan Nhà nước và với người lao động tại GHTK. Đồng thời, Công đoàn GHTK sử dụng kinh phí này đúng – hợp lý – minh bạch trong công tác đảm bảo chất lượng đời sống của người lao động, có ghi chép rõ ràng – chính xác và báo cáo đầy đủ.
Phối hợp với các cơ quan Nhà nước, thực hiện đúng đủ – minh bạch mọi hoạt động công đoàn, tích cực tham gia đóng góp quỹ xã hội là nền tảng hoạt động quan trọng của GHTK. Đây cũng là một trong những tiêu chí cốt lõi trong việc xây dựng và phát triển tập thể của các thành viên GHTK.
Sự khen thưởng và ghi nhận từ Ban Chấp Hành Liên Đoàn Lao Động Quận Đống Đa về hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn GHTK là động lực để Công đoàn Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm cùng Khối Nhân sự GHTK tiếp tục phát huy khả năng, xây dựng, phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty để đảm bảo quyền lợi của người lao động tại GHTK nói riêng và tập thể thành viên GHTK nói chung, hướng tới sự phát triển vững mạnh.