[Junior] OPERATIONS MANAGEMENT SPECIALIST

This position is suitable for fresh graduates with no more than 03 years of experience, having an orientation to develop a career in E-Logistics, Supply Chain, Warehouse…

I. RESPONSIBILITIES

For the first 1-2 months, you will be provided with certain guidance along with the practical application under the leader’s orientation to understand the core operation process. Then, you will work as an Operations Management Specialist with key responsibilities as follows:

1. You will supervise GHTK’s daily operations in HN, HCM, ĐN & other provinces to ensure the quality of GHTK delivery services;

2. You will execute and manage strategic plans received from the Board of Director;

3. You will usually travel to assigned provinces and places to supervise the operation situation. You need to understand the region well to set new goals, plans, and projects to develop a regional delivery service. In addition, you will manage the human resources system at the operation centers of the GHTK to ensure harmony in the system and stability of personnel;

4. You will be responsible for managing risks during operation, directly solving problems arising flexibly and quickly, giving necessary measures to improve operating results in the assigned provinces;

5. You will be a reviewer, propose initiatives to improve and optimize operation processes, technology, ensuring delivery quality while the output scale continues to increase, and help GHTK maintain a competitive advantage in the industry.

In this position, you have the chance to work with different departments, such as Product Development, IT, Business Development, Customer Service, HR. This chance will help you to broaden your knowledge, skills and learn from E-Logistics experts in GHTK.

II. REQUIREMENTS

– Managerial skills:
• Having managerial thinking and leadership skill;
• Having experience in leadership is an advantage.

– Operational and systematic thinking:
• Having an interest in operational works and being well-organized, meticulous, detailed-oriented and careful;
• Willingness to take challenges and work with high responsibility, solving to the root cause of problems;
• Logical thinking, problem-solving and decision-making skills;
• Analytical thinking and open thinking, like innovation, creativity.

– Human-oriented thinking:
• Human-centric mindset;
• Ability to manage personnel flexibly, work with a wide range of staff;
• Ability to collaborate with colleagues effectively.

– Other requirements:
• Final-year students or fresh graduates in majors: Logistics, Supply chain, Economics, Management, Finance,… with less than 03 years of experience;
• Orientation to develop a career in the Logistics field;
• Ability to go on regular business trips to different provinces;
• Being the leader in extracurricular activities, clubs, … is an advantage.

III. BENEFITS 

– Mentoring & Career path
During the first time, leaders will help you integrate into the working environment. You will be provided with both overview and practical knowledge of operation through the assigned tasks. Then, the leader will look out for your strengths and weaknesses and give you the direction to develop yourself accordingly.

– Chances to be responsible for a whole project
There are lots of projects in GHTK. Despite being a fresh graduate, you have the chance to be assigned all the kinds of tasks in a project, then will be responsible for the whole project from the beginning days till the end, if you are qualified and willing to. You can learn through trial and error, then get the project done.

– Future Career Opportunities
Operation management is one of the parts helping GHTK maintain and create competitive advantages. Therefore, you will have many opportunities to develop here, the salary and
the promotion will not be limited but depending on your capacity and achievements at the
GHTK.

– Package
Starting Salary: 450-1500++ USD/ month, negotiable and periodically reviewed based on your capacity.
Other benefits: As by Law.

IV. OTHER INFORMATION

– Time of work: Monday – Saturday morning, 8:00 am – 5:30 pm.
– Add:
+ GHTK Building, Pham Hung Street, Me Tri Ward, Nam Tu Liem District, Ha Noi.
+ Floor 6, Pico Plaza Building, 20 Cong Hoa Street, Ward 12, Tan Binh District, Ho Chi Minh City;

V. HOW TO APPLY

To apply for the Operations Management Specialist, please send us your CV to email:
HCM: recruitment.hcm@ghtk.co
HN: talent.acquisition@ghtk.co

Topic: OMS_Full-name.

 

[HN/HCM] CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ VẬN HÀNH

Vị trí Chuyên viên Quản trị Vận hành rất phù hợp với các bạn sinh viên mới ra trường hoặc không quá 03 năm kinh nghiệm, định hướng phát triển trong lĩnh vực E-Logistics, Supply Chain, Warehouse…

I. NHIỆM VỤ

Trong 1-2 tháng đầu tiên, các bạn sẽ được đào tạo kết hợp với thực hành trong hệ thống vận hành của GHTK theo sự hướng dẫn của leader để hiểu về dịch vụ và các quy trình vận hành cốt lõi tại GHTK. Sau đó, bạn sẽ bắt đầu hành trình của một Chuyên viên Quản trị Vận hành tại GHTK như sau:

1. Bạn sẽ theo dõi vận hành GHTK hàng ngày tại các kho vận hành lớn ở HN, HCM, ĐN, QN để đảm bảo vận hành đúng quy trình;

2. Bạn sẽ là người triển khai và quản lý các chiến lược, kế hoạch tiếp nhận từ Ban Giám đốc;

3. Bạn sẽ thường xuyên đi công tác tới các tỉnh, khu vực nội thành được phân công để theo dõi tình hình. Bạn cần am hiểu khu vực để đề ra các mục tiêu, kế hoạch, dự án mới để phát triển dịch vụ giao hàng tại khu vực. Bên cạnh đó, bạn sẽ quản lý bộ phận nhân sự làm việc tại các trung tâm vận hành của GHTK để đảm bảo sự hài hòa trong hệ thống và ổn định về nhân sự;

4. Bạn sẽ chịu trách nhiệm quản lý rủi ro trong quá trình vận hành, trực tiếp giải quyết các sự vụ phát sinh một cách linh hoạt và nhanh chóng, đưa ra các biện pháp cần thiết để nâng cao kết quả vận hành tại các tỉnh phụ trách;

5. Bạn sẽ là người đánh giá, tìm ra các cải tiến để cải thiện và tối ưu hóa các quy trình vận hành, cải tiến công nghệ giúp vận hành GHTK nhanh chóng hơn, đảm bảo được chất lượng giao vận khi quy mô sản lượng liên tục tăng lên và giúp GHTK có được lợi thế cạnh tranh trong ngành giao vận.

Vị trí Quản trị Vận hành sẽ giúp bạn có cơ hội hợp tác, thảo luận cùng CEO, CTO, CFO, COO, leader team chăm sóc khách hàng, kinh doanh để hiểu góc nhìn của khách hàng và cùng tìm ra các kế hoạch vận hành để đáp ứng được yêu cầu của thị trường. Cơ hội này sẽ giúp bạn mở rộng vốn kiến thức, kỹ năng và học hỏi được từ các chuyên gia về ngành ELogistics tại GHTK..

II. YÊU CẦU

– Về kỹ năng quản lý:
• Có tư duy quản trị, kỹ năng lãnh đạo đội nhóm;
• Đã từng có trải nghiệm lãnh đạo là một lợi thế.

– Về tư duy vận hành, hệ thống:
• Yêu thích công việc vận hành; có tư duy tổ chức sắp xếp tốt, thiên hướng tỉ mỉ, chi tiết;
• Dám nghĩ, dám làm, có trách nhiệm với công việc và kiên trì giải quyết tới cùng các vấn đề;
• Có tư duy logic, kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định;
• Có tư duy phân tích và tư duy mở, thích đổi mới, sáng tạo

– Về tư duy nhân sự:
• Có tư duy về nhân sự, hiểu biết về tâm lý con người;
• Có khả năng quản lý nhân sự một cách linh hoạt, làm việc với nhiều đối tượng nhân sự đa dạng khác nhau;
• Biết cách cộng tác với các đồng nghiệp một cách khéo léo và hiệu quả.

– Các yêu cầu khác:
• Sinh viên mới tốt nghiệp hoặc không quá 03 năm kinh nghiệm từ các trường đại học;
• Có đam mê, yêu thích và mong muốn phát triển trong ngành E-logistics;
• Sức khỏe tốt, đáp ứng được yêu cầu đi công tác thường xuyên tại các tỉnh.
• Từng là leader trong các hoạt động ngoại khóa, CLB,… là một lợi thế

III. QUYỀN LỢI

– Được định hướng, có lộ trình nghề nghiệp và được đào tạo thực tế:
Bạn sẽ được đào tạo những kiến thức từ tổng quan đến thực tế về vận hành thông qua các nhiệm vụ được giao. Từ đó GHTK sẽ nhìn ra điểm mạnh, điểm yếu của bạn và đưa ra định hướng phát triển bản thân phù hợp.

– Được thực hiện và chịu trách nhiệm cho toàn bộ dự án:
GHTK có rất nhiều dự án vận hành. Tại GHTK, dù bạn vừa tốt nghiệp, nếu có khả năng và chứng tỏ được khả năng của mình, bạn sẽ được giao rất nhiều nhiệm vụ quan trọng, và sau đó là chịu trách nhiệm cho cả dự án. Đây là một cơ hội hiếm có với các ứng viên có khả năng, dám nghĩ, dám làm nhưng tuổi đời còn trẻ.

– Các cơ hội phát triển nghề nghiệp:
Quản trị vận hành là một trong những bộ phận giúp GHTK duy trì và tạo ra các lợi thế cạnh tranh. Vì thế, bạn có nhiều cơ hội phát triển tại đây, mức lương và thăng tiến sẽ không giới hạn mà tùy thuộc vào khả năng và thành tích bạn đạt được tại GHTK.

– Lương thưởng & chế độ:
Mức lương khởi điểm 450-1500++ USD/ tháng, có thể điều chỉnh dựa trên năng lực.
Các chế độ khác theo Luật Lao động và dựa trên thành tích đạt được.

IV. THÔNG TIN KHÁC

– Thời gian làm việc: Thứ Hai – sáng Thứ Bảy, 8:00 – 17:30;
– Địa chỉ:
+ HCM: Tầng 6, tòa nhà Pico Plaza, số 20, đường Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, TP HCM;
+ HN: Tòa nhà VTV, Số 8 đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

V. CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN

Để ứng tuyển vị trí Chuyên viên Quản trị Vận hành (OMS), vui lòng gửi CV & Cover Letter về email:
HCM: recruitment.hcm@ghtk.co/ nhindy@ghtk.co;
HN: talent.acquisition@ghtk.co

Tiêu đề: Junior OMS_Họ và Tên.