[HCM] OPERATIONS OPTIMIZATION SPECIALIST (UP TO 650 USD/ MONTH)

We are looking for an Operations Optimization Specialist to become a member of our Operations Department in HCM. We are in need of a person who has an orientation to develop a career in E-Logistics, Supply Chain, Warehouse, Management… and wants to bring new business value to one of the leading Vietnam E-commerce logistics solutions providers.

I. RESPONSIBILITIES:

For the first period, you will be responsible for some of the following responsibilities based on your strengths and career expectations:

1. Execute and Supervise GHTK’s operations process:
– Travel to assigned warehouses and post offices in HCM to deploy operations projects, manage risks, and ensure the quality of GHTK delivery services.
– Propose initiatives to improve and optimize operations processes, ensuring delivery quality, increasing customer satisfaction.

2. Develop GHTK’s System and application:
– Continuously suggest new ideas to optimize technological system and application interface.
– Collaborate with technology center, operations, human resource, business development, departments,… to develop systems, applications and ensure efficient deployment.

3. Business Development:
– Doing market research to superior maximizing business opportunities and build up/ maintain good customer relationships.
– Directly solving problems arising flexibly and quickly, giving necessary measures to improve the customer experience and the scale of output.

In this position, you have the chance to work with different departments, such as: Product Development, IT, Business Development, Customer Service, HR. This chance will help you to broaden your knowledge, skills and learn from E-Logistics experts in GHTK.

II. REQUIREMENTS

– Ages: 1994 – 1999. Graduated from top universities in majors: Logistics, Supply chain, Economics, Business Administration, Finance, …
– Be able to go on regular business trips to different warehouses and post offices in HCM and from HCM to HN.
– Understanding technology systems is preferred.
– Have great communication skills, understanding customer insight with the ability to interact and cooperate well with other people.
– Have an operational, systematic thinking and detailed-oriented mindset.
– Ability to multitask and work independently under tight deadlines with high responsibility.

III. BENEFITS

– Salary: up to 650 USD/ month, negotiable, and periodically reviewed based on your capacity.
– A young and dynamic working environment with promotion opportunities, creating a sustainable career path in the E-logistics field.
– Get maximum support to master operations knowledge with additional leadership skill to meet the job’s requirements.
– Be empowered, self-determined, and have enough space for self-development in a typical E-logistics environment.
– Welfare regimes in accordance with current Law. 
– Other rewards and promotions on special occasions.

IV. HOW TO APPLY

To apply for the Operations Optimization Specialist, please send us your Covering Letter and CV to email recruitment.hcm@ghtk.vn/ anlth@ghtk.vn
Title: HCM_ OOS_YourName
Address in HCM: 6th floor, Pico Plaza building, 20 Cong Hoa street, ward 4, Tan Binh District, Ho Chi Minh City.

 

[HCM] CHUYÊN VIÊN TỐI ƯU VẬN HÀNH (LÊN ĐẾN 650 USD/ Tháng)

Giao Hàng Tiết Kiệm đang tìm kiếm Chuyên viên Tối ưu Vận hành để gia nhập vào khối Vận Hành tại khu vực Hồ Chí Minh, hướng đến ứng viên có định hướng phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực E-logistics, Chuỗi cung ứng, Hệ thống kho vận, Quản trị, … và mong muốn đóng góp những thành tựu mới cho ngành E-logistics Việt Nam.

I. NHIỆM VỤ

Trong giai đoạn đầu, bạn sẽ được đảm nhận những nhiệm vụ sau dựa vào năng lực và nguyện vọng của mình:

1/ Triển khai và theo dõi quy trình vận hành:
– Triển khai những dự án vận hành hệ thống kho, bưu cục tại HCM, quản trị rủi ro và đảm bảo chất lượng dịch vụ giao nhận.
– Đề xuất những ý tưởng cải tiến mới để tối ưu quy trình vận hành, đảm bảo chất lượng giao nhận và nâng cao sự hài lòng/ trải nghiệm khách hàng.

2/ Phát triển hệ thống và ứng dụng:
– Liên tục đề xuất ý tưởng mới để tối ưu hệ thống công nghệ và giao diện của các ứng dụng.
– Kết hợp với Trung tâm Công nghệ, khối Vận hành, Nhân sự, Phát triển kinh doanh,… để phát triển hệ thống, ứng dụng và đảm bảo triển khai hiệu quả.

3/ Phát triển thị trường:
– Nghiên cứu thị trường để khai thác tối đa tập khách hàng tiềm năng và duy trì mối quan hệ với khách hàng.
– Trực tiếp giải quyết sự vụ phát sinh một cách nhanh chóng và linh hoạt, đề xuất những giải pháp mới để nâng cao trải nghiệm khách hàng và đẩy mạnh sản lượng giao nhận.
Với vị trí Chuyên viên Tối ưu Vận hành, bạn sẽ có cơ hội kết hợp với nhiều phòng ban khác nhau: Trung tâm công nghệ, Phát triển Kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Nhân sự,… Chính vì vậy, đây sẽ là cơ hội giúp bạn nâng cao kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực E-logistics.

II. YÊU CẦU

– Độ tuổi 94-99, đã tốt nghiệp Đại học từ các chuyên ngành như: Logistics, Chuỗi cung ứng, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Tài chính,…
– Khả năng đi công tác đến các kho và bưu cục ở HCM và đến Hà Nội.
– Có khả năng làm việc với hệ thống công nghệ là một ưu thế.
– Giao tiếp hiệu quả, linh hoạt nắm bắt được tâm lý khách hàng và khả năng tương tác, kết hợp với nhiều đối tượng khác nhau.
– Có tư duy hệ thống và chi tiết.
– Khả năng đa nhiệm và làm việc độc lập dưới áp lực cao.

III. QUYỀN LỢI

– Mức lương khởi điểm lên đến 650 USD/ Tháng (thỏa thuận theo năng lực) và được đánh giá định kỳ.
– Môi trường trẻ trung, năng động với nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển sự nghiệp lâu dài trong lĩnh vực E-logistics.
– Được hỗ trợ đào tạo tối đa để nắm vững kiến thức vận hành cùng với các kỹ năng cần bổ sung để đáp ứng các yêu cầu của công việc.
– Văn hóa trao quyền, tự quyết định và có đủ không gian để sáng tạo, tạo nên ảnh hưởng lớn cho ngành E-Logistics Việt.
– Các chế độ phúc lợi theo luật hiện hành.
– Các phần thưởng theo các dịp lễ và kết quả công việc.

IV. CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN 

Để ứng tuyển vào vị trí Chuyên viên Tối ưu Vận hành, ứng viên vui lòng gửi CV và Cover Letter đến email recruitment.hcm@ghtk.vn/ anlth@ghtk.vn với tiêu đề: HCM_OOS_Họ và tên
Địa chỉ làm việc: Tầng 6, tòa nhà Pico Plaza, số 20, đường Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, TP HCM