Tag Archives: #GHTK #Đa_Bản_Sắc #Zero_Spirit

ZERO SPIRIT: CÙNG VOTE GIẢI BẢN SẮC TẬP THỂ

😍 Cùng Vote Bản sắc Tập thể – Cả kho Rinh quà!!!
😎 Ngoài tìm kiếm 100 Đại sứ Bản sắc, năm nay các thành viên cùng “SHOW màu đặc trưng nhất” của tập thể mình (Kho/Bưu cục/Văn phòng) thông qua các lượt vote Bản sắc tập thể. Mỗi thành viên sẽ có 1 lá phiếu bình chọn cho bản sắc đặc trưng đó.
🌈 Tập thể bạn mang màu gì?
Trung thực – Chăm chỉ – Thần tốc – Tận tâm – Kỷ luật – Sáng tạo – Linh hoạt?!
🔭 Cùng chờ đón Bình chọn GHTK 2020 đang sắp sửa lên App để vote ngay “màu” cho Tập thể của mình nha.

🎁🎁🎁 Bật mí: Sẽ có những giải thưởng cho các Tập thể qua phần Vote này đó nha!
#GHTK #Đa_Bản_Sắc #Zero_Spirit

ZERO SPIRIT: Cùng vote Bản sắc tập thể với Đại sứ bản sắc 2020

😍 Cùng Vote Bản sắc Tập thể – Cả kho Rinh quà!!!
😎 Ngoài tìm kiếm 100 Đại sứ Bản sắc, năm nay các thành viên cùng “SHOW màu đặc trưng nhất” của tập thể mình (Kho/Bưu cục/Văn phòng) thông qua các lượt vote Bản sắc tập thể. Mỗi thành viên sẽ có 1 lá phiếu bình chọn cho bản sắc đặc trưng đó.
🌈 Tập thể bạn mang màu gì?
Trung thực – Chăm chỉ – Thần tốc – Tận tâm – Kỷ luật – Sáng tạo – Linh hoạt?!
🔭 Cùng chờ đón Bình chọn GHTK 2020 đang sắp sửa lên App để vote ngay “màu” cho Tập thể của mình nha.

🎁🎁🎁 Bật mí: Sẽ có những giải thưởng cho các Tập thể qua phần Vote này đó nha!
#GHTK #Đa_Bản_Sắc #Zero_Spirit