Tag Archives: #TRUNG_THỰC #THẦN_TỐC #CHĂM_CHỈ #TẬN_TÂM #KỶ_LUẬT #LINH_HOẠT #SÁNG_TẠO

ZERO SPIRIT: VOTE XUYÊN TỈNH CÙNG ĐẠI SỨ BẢN SẮC 2020

⚡️ Vote XUYÊN TỈNH với Đại sứ Bản sắc 2020

🏃 Một nét đặc trưng trong phong cách làm việc của con người GHTK là di chuyển liên tục, nay tỉnh này, mai tỉnh khác…

🌎 Và với sự di chuyển, công tác, hỗ trợ xuyên tỉnh liên tục của các thành viên GHTK, Đại sứ bản sắc 2020 đã trở lại với quy mô bình chọn siêu mở rộng – Vote xuyên tỉnh – Điểm mới của năm 2020.

🌟Năm nay, anh em cả nước hoàn toàn có thể vote cho những người đồng nghiệp tại tỉnh thành khác mà anh em đã từng làm việc cùng trong khu vực làm việc của mình (Khu vực làm việc là: Hà Nội/ Miền Bắc/ Miền Trung/ Tp. Hồ Chí Minh/ Miền Nam)

🐧 Hãy luôn nhớ mỗi thành viên chỉ có 7 lá phiếu để bầu chọn cho 7 gương mặt bạn cảm thấy xứng đáng nhất với bản sắc đặc trưng và tinh thần dấn thân Zero Spirit.
#TRUNG_THỰC #THẦN_TỐC #CHĂM_CHỈ #TẬN_TÂM #KỶ_LUẬT #LINH_HOẠT #SÁNG_TẠO

🔥 Hãy suy nghĩ thật kỹ càng về 7 gương mặt bạn sẽ nhấn chọn trong miền của mình nhé. Và cùng đợi chờ Bình chọn GHTK 2020 chuẩn bị lên App nha.⚡️⚡️⚡️
#Zero_Spirit #Đại_sứ_bản_sắc_2020 #Bình_chọn_xuyên_tỉnh #App_nội_bộ

ZERO SPIRIT: Vote xuyên tỉnh với Đại sứ Bản sắc 2020

⚡️ Vote XUYÊN TỈNH với Đại sứ Bản sắc 2020

🏃 Một nét đặc trưng trong phong cách làm việc của con người GHTK là di chuyển liên tục, nay tỉnh này, mai tỉnh khác…

🌎 Và với sự di chuyển, công tác, hỗ trợ xuyên tỉnh liên tục của các thành viên GHTK, Đại sứ bản sắc 2020 đã trở lại với quy mô bình chọn siêu mở rộng – Vote xuyên tỉnh – Điểm mới của năm 2020.

🌟Năm nay, anh em cả nước hoàn toàn có thể vote cho những người đồng nghiệp tại tỉnh thành khác mà anh em đã từng làm việc cùng trong khu vực làm việc của mình (Khu vực làm việc là: Hà Nội/ Miền Bắc/ Miền Trung/ Tp. Hồ Chí Minh/ Miền Nam)

🐧 Hãy luôn nhớ mỗi thành viên chỉ có 7 lá phiếu để bầu chọn cho 7 gương mặt bạn cảm thấy xứng đáng nhất với bản sắc đặc trưng và tinh thần dấn thân Zero Spirit.
#TRUNG_THỰC #THẦN_TỐC #CHĂM_CHỈ #TẬN_TÂM #KỶ_LUẬT #LINH_HOẠT #SÁNG_TẠO

🔥 Hãy suy nghĩ thật kỹ càng về 7 gương mặt bạn sẽ nhấn chọn trong miền của mình nhé. Và cùng đợi chờ Bình chọn GHTK 2020 chuẩn bị lên App nha.⚡️⚡️⚡️
#Zero_Spirit #Đại_sứ_bản_sắc_2020 #Bình_chọn_xuyên_tỉnh #App_nội_bộ