[HN/HCM] JUNIOR/SENIOR TALENT ACQUISITION SPECIALIST

GHTK is a professional delivery company specializing in e-Logistics, providing fast and high-quality delivery service. With the young, energetic environment and explosive development, we are attracting young, dynamic talents for key positions and middle managers in order to build and develop strong GHTK together. And Talent Development Department was born to accomplish this mission.

We are looking for a Junior/ Senior Talent Acquisition Specialist who will take charge of proactive headhunt activities in order to meet the increasing human resources demand of the company.

I. RESPONSIBILITIES

1. Headhunting and Talent Acquisition
– Identify, analyze Departments’ recruitment needs and make plan to fulfill those needs in accordance to given timeline;
– Take charge of sourcing and hunting suitable candidates from junior, senior to manager level in E-Logistics/ Supply Chain field by various methods;
– Manage the end to end recruitment process of office’s vacancies;
– Propose and execute strategic plan to improve the efficiency of talent acquisition activities.

2. Employer Branding
– Participate in planning, organizing and supervising recruitment programs of GHTK;
– Developing employer brand on platforms such as social networks, websites,…
– Give ideas, build plans and cooperate with Marketing Department, HR Department,… to implement employer branding strategy;

3. People development
– Build and maintain good terms with potential candidates to nurture talent pool;
– Follow a full-life cycle of employees: from candidates to official executives/specialists to understand the need of employees;
– Propose new ideas for developing a supportive working environment for employees;

3. Other tasks – as assigned by Board of Directors and Head of Talent Development Department.

II. REQUIREMENTS

– For junior: Graduate from universities such as FTU, NEU, FPT, AOF, AOB, RMIT, DAV, etc. (at least 2 years of experience);
– For senior: at least 4 years of experience in recruitment field;
– Orientation to develop career in HR field, especially recruitment and headhunting;
– Knowledgeable in headhunting is preferred;
– Open-minded and have a good sense of human being;
– Interview and assessment skill;
– Good commands of writing skills (creative and/or formal contents);
– High ability of multitasking and working independently under tight deadlines;
– Excellent organizing and time management skills;
– Excellent communication, presentation and interpersonal skills;
– Candidates with leadership skill are preferred;
– Ability to interact effectively with a wide range of staff throughout the company.

III. BENEFITS

– Salary:
• Junior: 500 – 700 USD/month;
• Senior: 700 – 1500++ USD/month;
Negotiable and periodically reviewed in consistent with capacity;
– Work in a young and dynamic environment;
– Be empowered, self-determined and have enough space for self-development.
– Have the chance to cooperate and have discussions with line manager, CEO and receive mentoring directly from Board of Directors to identify recruitment needs and propose feasible recruitment plans;
– Other benefits in accordance with Viet Nam Labour Law: Health Insurance, Social Insurance…
– For fresher: Receive on-the-job training, in-house training as well as external training and have chance to organize class and express yourself;

IV. OTHER INFORMATION

– Time of work: Monday – Saturday morning, 8:00 am – 5:30 pm.
– Add:
HN: GHTK Building, Pham Hung Street, Me Tri Ward, Nam Tu Liem District, Ha Noi.
HCM: Floor 6, Pico Plaza Building, 20 Cong Hoa Street, Ward 12, Tan Binh District, Ho Chi Minh City.

V. HOW TO APPLY

To apply for the Talent Acquisition Specialist, please send us your CV & Cover Letter to email: talent.acquisition@ghtk.vn/ thuyptt@ghtk.vn.

Topic: TAE_Your Name.

 

[HN/HCM] CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG

Công ty CP Giao Hàng Tiết Kiệm (GHTK) là đơn vị vận chuyển chuyên nghiệp trong ngành Thương mại điện tử (E-Logistics) chuyên cung cấp dịch vụ giao hàng tận nơi (last-mile delivery) nhanh gọn và chất lượng.Với môi trường trẻ trung, tràn đầy năng lượng và phát triển bùng nổ, chúng tôi đang thu hút những tài năng trẻ, năng động cho các vị trí quan trọng như quản lý cấp trung để cùng nhau xây dựng và phát triển GHTK.

Ban Phát triển tài năng là phòng ban chiến lược thực hiện mục tiêu này và đang tìm kiếm Chuyên viên Phát triển tài năng, người sẽ phụ trách các hoạt động headhunting chủ động nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực ngày càng gia tăng của công ty.

I. NHIỆM VỤ

1. Thu hút tài năng và headhunting
– Chịu trách nhiệm tạo nguồn ứng viên và tìm ứng viên phù hợp từ junior đến cấp quản lí để đảm bảo đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các phòng ban kịp thời;
– Quản lý quá trình tuyển dụng từ đầu đến cuối của các vị trí tuyển dụng văn phòng;
– Đề xuất và thực hiện kế hoạch chiến lược để nâng cao hiệu quả của các hoạt động thu hút nhân tài.

2.  Xây dựng thương hiệu tuyển dụng
– Tham gia lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các chương trình tuyển dụng của GHTK;
– Phát triển thương hiệu tuyển dụng trên các nền tảng như mạng xã hội, website,…
– Đưa ra ý tưởng, xây dựng kế hoạch và hợp tác với Phòng Marketing, Khối HR,… để thực hiện chiến lược xây dựng thương hiệu tuyển dụng;

3. Phát triển con người
– Xây dựng và duy trì mối quan hệ với ứng viên tiềm năng để nuôi dưỡng đội ngũ nhân tài;
– Theo sát vòng đời nhân viên: từ ứng viên đến giám đốc điều hành/chuyên gia chính thức để nắm bắt nhu cầu của họ;
– Đề xuất ý tưởng mới để phát triển môi trường làm việc hỗ trợ cho người lao động;

4. Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng Phát triển tài năng.

II/ YÊU CẦU

– Những ứng viên phù hợp:
• Junior: Tốt nghiệp các trường đại học như FTU, NEU, FPT, AOF, AOB, RMIT, DAV, v.v. (ít nhất 2 năm kinh nghiệm)
• Senior: ít nhất 4 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực tuyển dụng

– Yêu cầu chung:
• Định hướng phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực nhân sự;
• Kỹ năng viết lách tốt (nội dung sáng tạo hoặc chính thống);
• Khả năng đa tác vụ cao và làm việc độc lập dưới áp lực thời gian;
• Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tốt;

– Đối với juniors/seniors:
• Có kiến ​​thức về headhunting và xây dựng thương hiệu tuyển dụng là điều bắt buộc;
• Tư duy nhân sự tốt;
• Kỹ năng phỏng vấn và đánh giá;
• Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và khả năng kết nối tốt;
• Ưu tiên Ứng viên có khả năng lãnh đạo;
• Khả năng tương tác hiệu quả với nhiều nhân viên trong toàn công ty.

III. QUYỀN LỢI

– Mức lương:
• Junior: 500$ – 700$
• Senior: 700$ – 1500$++
Mức lương được định kỳ xem xét và thương lượng phù hợp với năng lực.
– Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân;
– Có cơ hội hợp tác và làm việc trực tiếp với lãnh đạo, Giám đốc điều hành và nhận tư vấn trực tiếp từ Ban Giám đốc để xác định nhu cầu tuyển dụng và đề xuất kế hoạch tuyển dụng khả thi;
– Các quyền lợi khác theo Luật Lao động Việt Nam: Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội …
– Fresher: Liên tục được đào tạo trong công việc, đào tạo bên ngoài và có cơ hội được tham gia các khóa học để thể hiện bản thân

IV. THÔNG TIN KHÁC

– Thời gian làm việc: Thứ Hai – sáng Thứ Bảy, 8:00 – 17:30;
– Địa chỉ:
HN: Toà nhà GHTK, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
HCM: Tầng 6, tòa nhà Pico Plaza, số 20, đường Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, TP HCM.

V. CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN

Để ứng tuyển vị trí Chuyên viên Phát triển Tài năng, vui lòng gửi CV & Cover letter qua địa chỉ Email: talent.acquisition@ghtk.vn/ thuyptt@ghtk.vn.

Topic: TAE_Họ và tên.