TẠM BIỆT PHỤ PHÍ – GIAO NÔNG SẢN HẾT Ý

Đơn nông sản trao tay, GHTK giao ngay không ngại!!!!
Đặc biệt kể từ ngày 19/5, GHTK sẽ chính thức miễn 100% phụ phí giao cho các đơn hàng nông sản, sẵn sàng gỡ bỏ mọi rào cản, đồng hành và hỗ trợ các Shop hết mình.

Lưu ý: Khi tạo đơn gửi nông sản, các Shop nhớ tích vào phần “Nông sản/Thực phẩm khô” để GHTK dễ dàng nhận diện được mặt hàng và có luồng đi riêng cho đơn hàng. Từ đó GHTK sẽ đảm bảo chất lượng và an toàn cho các mặt hàng nông sản nhé.

Shop cứ an tâm lên đơn, cần giao nông sản tận tay có GHTK lo ngay.