Trạng thái đơn hàng sau khi gửi hàng bưu cục

Saturday, ngày 12/05/2018

Sau khi SHOP đã gửi hàng tại bưu cục, trạng thái trên hệ thống GHTK sẽ cập nhật thành: Đã lấy hàng/ Đã nhập kho.

Ngoài ra, SHOP sẽ nhận được tin nhắn xác nhận đã gửi hàng ngay sau khi hoàn thành.

SHOP có thể cập nhật trạng thái đơn hàng theo 2 cách sau:

-Qua APP

-Qua WEB

 

Chúc SHOP có trải nghiệm vui vẻ tại điểm gửi hàng GHTK !


Các thông tin khác về điểm gửi hàng GHTK

DANH SÁCH ĐIỂM GỬI HÀNG GHTK:

 

LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐẾN GỬI HÀNG:

 

THAO TÁC TẠI ĐIỂM GỬI HÀNG:

 

SAU KHI GỬI HÀNG: