THẾ VẬN HỘI GHTK – BỘ MÔN ESPORT: ĐT HẢI DƯƠNG
06/11/2019

Vừa xong trận bóng mình vào luôn trận Liên quân 😆
Anh em Hải Dương sẵn sàng cho vòng loại bảng bộ môn Liên quân Mobile khu vực miền Bắc 😎