THẾ VẬN HỘI GHTK – TEAMBUILDING: TRƯỚC GIỜ G
08/11/2019

TRƯỚC GIỜ G]
😱 Ai sẽ là chủ nhân của chiếc cup Vô địch này cùng giải thưởng 8 con số?? 💚💚
Anh em sẵn sàng “bung xõa” chưa nào!…👊👊