ZERO SPIRIT: Bình chọn Giải thả tim

Tuesday, ngày 10/12/2019

😄 Anh chị em đã “rắc thính” trên App chưa?!
😲😲😲 Đã có hơn 3.000 lượt thả tim rồi nhưng Thần Cupid vẫn nhiều mũi tên lắm nha
💞 Mũi tên hiệu nghiệm chỉ cần anh em “rắc” chọn lọc, rắc theo con “tym” nha 🤣🤣
#1000_giải_Thả_tim_trao_yêu_thương #App_nội_bộ #Bình_chọn_GHTK_2020