ZERO SPIRIT: Đóng cổng Bình chọn GHTK 2020
30/12/2019

🚀Chỉ còn 2 tiếng cuối cùng Cổng bình chọn GHTK 2020 sẽ chính thức khép lại.
Anh em tận dụng hết mình để tranh cử, kêu gọi cả nước nha 🎉
#Bình_chọn_GHTK_2020