ZERO SPIRIT – GIẢI THƯỞNG CỦA NĂM

Friday, ngày 06/12/2019

🔥 Dám bắt đầu lại từ đầu, các GHTK-ers luôn trong tâm thế sẵn sàng thay đổi; sẵn sàng bỏ cái đang có sẵn để làm lại quy trình – hệ thống – dịch vụ tốt hơn. Bởi tại GHTK, CON NGƯỜI chính là cốt lõi của vận hành và công nghệ. Không ngại khó khăn, không sợ hãi, chúng ta luôn chọn thách thức để đương đầu. ⚡️ Chúng ta dám tạo ra sự thay đổi, dám tạo ra sự chuyển mình bằng cách làm những việc rất khó, làm những việc chưa ai làm, làm những việc chưa bao giờ nghĩ tới. Đó chính là LÒNG DŨNG CẢM – là TINH THẦN DẤN THÂN – là ZERO SPIRIT ẩn sâu trong mỗi thành viên GHTK.
👏 Và Zero Spirit – Tinh thần dấn thân chính là chủ đề của cuối năm 2019 và xuyên suốt năm 2020.
👏 Bởi vậy, tinh thần Zero Spirit sẽ là 1 trong các tiêu chí quan trọng của các giải thưởng danh giá vinh danh các cá nhân và tập thể GHTK cuối năm nay. Chúng ta hãy cùng chờ đón nhé!
#ZERO_SPIRIT #Dám_bắt_đầu_lại_từ_đầu #Dũng_cảm #TINH_THẦN_DẤN_THÂN