ZERO SPIRIT| GỘP KHỐI NHÂN SỰ – THAY ĐỔI ĐEM LẠI CƠ HỘI MỚI CHO TỪNG CÁ NHÂN

Wednesday, ngày 25/03/2020

😱 Thay vì mỗi người nắm từng mảng chuyên biệt thì bây giờ mỗi bạn Nhân sự sẽ làm luôn cả tuyển dụng, đào tạo và C&B. Đó là thay đổi lớn nhất trong năm qua với mỗi bạn Nhân sự tại GHTK, qua việc gộp Khối Nhân sự.
👉 Những lo lắng, bỡ ngỡ ban đầu. #Sự_mạnh_mẽ và tinh thần quyết #làm_tới_cùng của mỗi cá nhân.
👉 Và kết quả, bản thân rèn luyện được tính kiên trì, học thêm nhiều nghiệp vụ và tự tin hơn trong công việc Nhân sự.
👉 Quan trọng nhất, các bạn hiểu “không gì là không thể làm, chỉ là mình có muốn và có cố gắng hay không thôi”.
Lắng nghe những chia sẻ đến từ thành viên Khối Nhân sự GHTK, để xem các bạn ý đã #dũng_cảm_vượt_thác_thức#thích_nghi với những thay đổi của công việc như thế nào nhé! 💚💚
#Zero_Spirit #Khối_Nhân_sự

Thành viên Khối Nhân sự chia sẻ về việc gộp khối