ZERO SPIRIT | VẬN HÀNH CHIA SẺ THAY ĐỔI VỀ CÔNG VIỆC NĂM QUA

Tuesday, ngày 03/03/2020

👉 Điều phối liên vùng không chỉ quản lý về con người tại kho, mà còn quản lý thêm các đầu xe tải thay cho điều phối xe tải.
👉 COD lấy thay đổi cơ chế lương: thưởng năng suất giảm, thay vào đó là có thêm thưởng chất lượng trung chuyển và thưởng shop hài lòng.
👉 Vận hành chuyển từ dịch vụ giao hàng 6h sang dịch vụ giao hàng 4h, đòi hỏi tất cả các bộ phận từ điều phối, COD, xử lý hàng hóa, bộ phận xe tải…đều phải thay đổi thói quen để thích nghi.

Đó là những thay đổi lớn mà vận hành chia sẻ, cùng với những đổi đó, rất nhiều khó khăn và thử thách đặt ra. Vậy các thành viên đã làm thế nào để vượt qua, và đạt được thành quả ra sao???

💚💚 Cùng nghe những chia sẻ từ chính các thành viên để xem họ đã #mạnh_mẽ #vượt_thách_thức thế nào nhé!…

VẬN HÀNH CHIA SẺ THAY ĐỔI VỀ CÔNG VIỆC NĂM QUA

 

Tags: