ZERO SPIRIT | VẬN HÀNH TỈNH CHIA SẺ VỀ NHỮNG THAY ĐỔI TRONG CÔNG VIỆC NĂM QUA Ở CÁC TỈNH
03/03/2020

👉Nếu Hà Nội và TP.HCM có sự thay đổi từ dịch vụ giao hàng 6h sang dịch vụ giao hàng 4h thì ở tỉnh cũng có sự thay đổi tương tự, đó là dịch vụ #giao_hàng_nội_tỉnh_6h, thay vì 12h như trước đây.
👉Ngoài ra, vận hành tỉnh thực hiện KPI mới, chuyển từ chốt 1 ca sang chốt 2 ca/ngày…
 Tất cả những thay đổi đó là thử thách mà vận hành tỉnh trải qua trong năm qua. Các thành viên đã sáng tạo, cần mẫn, #dũng_cảm_đương_đầu ra sao để vượt qua thử thách và đạt được kết quả tốt?
💚 Và các Key Person tỉnh, thành viên Ban điều hành Khối Vận hành – những đầu tàu đi trước tiên phong đã nỗ lực ra sao để kết nối và động viên anh em cùng #thay_đổi_để_phát_triển?! Họ là những người với câu chuyện #bắt_đầu_từ_số_0, “tự bơi”, tự học…nhưng không vì thế mà ngại thay đổi, sẵn sằng làm những điều mới.

🎉Cùng lắng nghe những chia sẻ thú vị từ các Key Person và thành viên BĐH Khối Vận hành nhé!!

VẬN HÀNH TỈNH CHIA SẺ VỀ NHỮNG THAY ĐỔI TRONG CÔNG VIỆC NĂM QUA Ở CÁC TỈNH