ZERO SPIRIT: Vote Bản sắc tập thể 2020

Tuesday, ngày 10/12/2019

😲😲😲 Nghe đồn giải thưởng Bản sắc Tập thể dưới 1 TỶ ĐỒNG 😲😲😲
🤜 Nên anh em mình phải đồng lòng với nhau
 Cổng Bình chọn GHTK 2020 đã mở. Và sẽ đóng vào 24h ngày 11/12
🏃 Nhanh tay vote màu cho kho nhà để được những giải thưởng đặc biệt dành cho tập thể nhé
#Bình_chọn_GHTK_2020 #Vote_Bản_sắc_Tập_thể