Blog|The Face of GHTK 🏅ZERO SPIRIT | NGƯỜI ANH CẢ VÀ HAI CHỮ “TRÁCH NHIỆM”

Đã gần tròn 4 năm anh Nguyễn Văn Đồng – COD Star kho Nhà Bè, Q. 7, TP. HCM gắn bó với gia đình GHTK. Anh là một trong những anh COD kỳ cựu và đã xuất sắc được vinh danh COD Star 3 năm liên tiếp. Ở anh, đức tính đẹp nhất mà các … Continue reading 🏅ZERO SPIRIT | NGƯỜI ANH CẢ VÀ HAI CHỮ “TRÁCH NHIỆM”

Xem tiếp
Blog|The Face of GHTK 🌼ZERO SPIRIT | COD NGUYỄN VĂN TỒN – KHO THỊ MỘT – AN GIANG 🌼

🌼ZERO SPIRIT | COD NGUYỄN VĂN TỒN – KHO THỊ MỘT – AN GIANG 🌼 🔑 HÀNH TRÌNH VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH ⭐ Bắt đầu tại GHTK trong khoảng thời gian mà đối với anh, đó là một khoảng thời gian khó khăn nhất. 💕 Được người anh em, “người bạn cùng tiến” hỗ trợ, hướng dẫn, thậm chí là … Continue reading 🌼ZERO SPIRIT | COD NGUYỄN VĂN TỒN – KHO THỊ MỘT – AN GIANG 🌼

Xem tiếp