CHÍNH SÁCH BẢO MẬT 

Chính sách bảo mật GHTK là một phần không thể tách rời của Điều khoản & Quy định sử dụng dịch vụ GHTK (Điều khoản&Quy định). Các nội dung trong Chính sách này cập nhật và tuân thủ quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Nghị định 13/2023/NĐ-CP và quy định pháp luật liên quan. 

1. QUY ĐỊNH CHUNG 

1.1. Thông qua việc sử dụng dịch vụ GHTK, hoặc truy cập vào website/ứng dụng của GHTK hoặc truy cập website/ứng dụng của Bên thứ ba có tích hợp dịch vụ GHTK, cá nhân đồng ý và cho phép GHTK được xử lý dữ liệu cá nhân theo phương thức phù hợp. 

1.2. Các dữ liệu đã được xử lý dưới dạng báo cáo, tổng hợp qua hệ thống, phân tích, thống kê, nghiên cứu thị trường, … kết quả sau xử lý là tài sản thuộc quyền sở hữu của GHTK. Khi sử dụng các bộ dữ liệu đó để nghiên cứu và phát triển, GHTK sẽ không cố gắng xác định lại các cá nhân có thể xuất hiện trong đó.

1.3. Để đảm bảo Thông Tin Cá Nhân của bạn được bảo mật, GHTK thực hiện phổ biến và thông báo các nguyên tắc bảo mật và quyền riêng tư của GHTK tới nhân viên GHTK, các cá nhân, tổ chức khác được quyền tiếp cận, xử lý dữ liệu cá nhân và thực thi nghiêm ngặt các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư trong công ty. Tuy nhiên, việc xử lý dữ liệu có thể tiềm ẩn rủi ro rò rỉ do nhiều nguyên nhân, nếu điều này xảy ra GHTK sẽ luôn nỗ lực ngăn chặn, xử lý để bảo vệ các quyền lợi chính đáng của bạn. 

2. THU THẬP THÔNG TIN  

“Thông Tin Cá Nhân” là bất kì thông tin dữ liệu nào được dùng để nhận dạng hoặc liên hệ với một người dùng cụ thể mà người dùng đã cung cấp cho GHTK thông qua việc truy cập website/ứng dụng GHTK, qua các đơn đăng ký, mẫu đăng ký sử dụng dịch vụ hoặc bất kỳ tài liệu tương tự nào và/hoặc bất kỳ thông tin nào về người dùng đã được hoặc sẽ được GHTK thu thập, lưu trữ, sử dụng và/hoặc xử lý tại từng thời điểm. Thông Tin Cá nhân bao gồm nhưng không giới hạn: 

(i) Họ và tên; hình ảnh và thông tin trên chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/hộ chiếu (số CMND, số định danh, số hộ chiếu; ngày/tháng/năm sinh; giới tính; quốc tịch; dấu hiệu sinh trắc học; …); thông tin vị trí/địa chỉ; số điện thoại; địa chỉ thư điện tử (email); Fax; nghề nghiệp; thông tin ngân hàng/Ví điện tử, giao dịch thanh toán dịch vụ GHTK; mã số thuế cá nhân, hình ảnh và bất kỳ thông tin nào về Cá nhân. 

(ii) Thông tin về tài khoản số của cá nhân liên kết với GHTK; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên thiết bị truy cập, lịch sử hoạt động trên các website/ứng dụng của GHTK, các nền tảng trực tuyến (mạng xã hội, sàn TMĐT; …) có kết nối với GHTK để tối ưu hoá trải nghiệm người dùng, bao gồm nhưng không giới hạn: Dữ liệu truy cập (ID thiết bị, Cookie, cấu hình, …); Dữ liệu danh bạ, thông tin liên lạc trên thiết bị truy cập (nếu người dùng trao quyền đồng bộ); …

(iii) Thông tin Cá nhân khác. 

Trong đó, Thông Tin Cá Nhân nhạy cảm có thể được GHTK xử lý bao gồm nhưng không giới hạn: Thông tin về thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của cá nhân (hình ảnh chân dung trên CMND/CCCD, các dấu hiệu nhận dạng khi ekyc để định danh khách hàng); thông tin về tài khoản, thông tin về tài chính, giao dịch thanh toán; dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi cơ quan thực thi pháp luật; dữ liệu vị trí được xác định qua đơn vị cung ứng dịch vụ định vị; dữ liệu cá nhân khác được pháp luật quy định là đặc thù và cần có biện pháp bảo mật cần thiết. 

Trường hợp bạn cung cấp cho GHTK các Thông Tin Cá nhân không thuộc về bạn (Ví dụ: dữ liệu cá nhân của người nhận hàng; dữ liệu cá nhân của nhân viên/người liên hệ thường xuyên của Shop; ….), bạn cần đảm bảo rằng chủ dữ liệu đã biết, đồng ý để GHTK xử lý dữ liệu theo quy định tại Chính sách bảo mật này. Trong mọi trường hợp, GHTK sẽ không can thiệp vào thoả thuận của bạn với chủ sở hữu dữ liệu và được loại trừ mọi trách nhiệm tham gia tranh chấp, bồi thường, cũng như cách trách nhiệm liên đới khác (nếu có). 

Việc cung cấp Thông Tin Cá Nhân của bạn là hoàn toàn tự nguyện. Bạn không bắt buộc phải cung cấp Thông Tin Cá Nhân khi được yêu cầu, nhưng nếu bạn lựa chọn không cung cấp thông tin, GHTK sẽ không thể xử lý thông tin cũng như cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mà bạn yêu cầu hoặc không thể chấp nhận thanh toán do bạn thực hiện. Nếu bạn là một đại lý, người bán hàng, việc cung cấp Thông Tin Cá Nhân của bạn là bắt buộc, và việc không cung cấp Thông Tin Cá Nhân của bạn có thể xem là hành vi vi phạm pháp luật hoặc quy định pháp luật, và có thể dẫn đến việc GHTK không thể hợp tác với bạn để cung cấp các dịch vụ hoặc sản phẩm hoặc tiến hành thanh toán cho.

3. MỤC ĐÍCH XỬ LÝ THÔNG TIN 

GHTK sử dụng Thông Tin Cá Nhân với các mục đích được mô tả trong Chính sách bảo mật, với sự đồng ý của bạn, đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ pháp luật mà GHTK phải tuân theo hoặc khi GHTK đánh giá là cần thiết cho các mục đích lợi ích hợp pháp mà GHTK theo đuổi hoặc một bên thứ ba mà có thể cần phải tiết lộ thông tin.

3.1. Mục đích vận hành dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: 

– Xác minh danh tính, hỗ trợ nhận dạng người dùng và để xác định các dịch vụ, trách nhiệm phù hợp.

– GHTK cũng sử dụng Thông Tin Cá Nhân để tạo, phát triển, vận hành, phân phối và cải thiện các sản phẩm, dịch vụ, nội dung và quảng cáo/tiếp thị của GHTK (đối tác GHTK) và nhằm mục đích phòng chống mất mát và chống gian lận. GHTK cũng có thể sử dụng Thông Tin Cá Nhân của bạn cho các mục đích bảo mật tài khoản và mạng, bao gồm cả để bảo vệ các dịch vụ của GHTK vì lợi ích của tất cả người dùng. Trường hợp GHTK sử dụng thông tin của bạn cho mục đích chống gian lận, nó phát sinh từ việc thực hiện liên lạc, giao dịch với khách hàng. GHTK giới hạn việc sử dụng dữ liệu cho mục đích chống gian lận đối với những mục đích thực sự cần thiết và trong phạm vi lợi ích hợp pháp được GHTK đánh giá nhằm bảo vệ khách hàng và dịch vụ của GHTK

– GHTK có thể sử dụng Thông Tin Cá Nhân của bạn để gửi các thông báo quan trọng, chẳng hạn như liên lạc về việc sử dụng dịch vụ, thông báo sản phẩm mới nhất/sự kiện sắp diễn ra, thông báo cập nhật phần mềm, thay đổi các điều khoản, điều kiện và chính sách của GHTK. Vì thông tin này rất quan trọng đối với sự tương tác của bạn với GHTK, bạn không thể từ chối nhận các thông tin liên lạc này. 

– GHTK cũng có thể sử dụng Thông Tin Cá Nhân cho các mục đích nội bộ như kiểm toán, tư vấn tài chính, pháp lý; phân tích dữ liệu và nghiên cứu để cải thiện các sản phẩm, dịch vụ và thông tin liên lạc của khách hàng GHTK.

– Đối với mục đích nghiên cứu và phát triển, GHTK có thể sử dụng các bộ dữ liệu cá nhân chứa hình ảnh, giọng nói hoặc dữ liệu khác có thể được liên kết với một người cụ thể. Khi có được các bộ dữ liệu đó, GHTK cam kết khai thác và sử dụng tuân theo luật hiện hành trong phạm vi quyền hạn mà bộ dữ liệu được lưu trữ. 

3.2. Mục đích giải quyết tranh chấp, khiếu nại; xử lý các giao dịch/hành vi gian lận, giả mạo (nếu có) hoặc để ngăn chặn, khắc phục các hành vi vi phạm pháp luật. 

3.3. Mục đích khác phù hợp với quy định pháp luật trong từng thời kỳ. GHTK cũng có thể sử dụng Thông Tin Cá Nhân cho các mục đích an ninh quốc gia, thực thi pháp luật hoặc các vấn đề quan trọng khác của công chúng mà việc tiết lộ là cần thiết hoặc phù hợp. 

3.4. Trường hợp xử lý dữ liệu cho các mục đích khác hoặc theo yêu cầu của chủ thể dữ liệu, GHTK có thể gửi thông báo để cá nhân thể hiện sự đồng ý trước khi thực hiện. 

4. TIẾT LỘ THÔNG TIN 

GHTK có thể tiết lộ thông tin cá nhân đã được công bố rộng rãi hoặc được bạn đồng ý theo Chính sách bảo mật này, các thoả thuận khác giữa bạn và GHTK. 

Để cung cấp dịch vụ, thực hiện các mục đích xử lý dữ liệu GHTK cần phải tiết lộ, cung cấp thông tin tới người lao động, cố vấn, kiểm toán, Công ty mẹ/con để thực hiện các mục đích được nêu tại Chính sách này. 

Tùy từng trường hợp, GHTK có thể cung cấp Thông Tin Cá Nhân nhất định cho các đối tác chiến lược hợp tác với GHTK để cung cấp sản phẩm và dịch vụ hoặc giúp GHTK tiếp thị cho khách hàng. Ví dụ: khi bạn đặt hàng, sử dụng dịch vụ giao hàng và chấp nhận thanh toán qua ứng dụng của GHTK, bạn ủy quyền cho GHTK và ngân hàng/đơn vị trung gian thanh toán của bạn trao đổi thông tin bạn cung cấp trong quá trình đặt hàng để thực hiện dịch vụ thanh toán. Nếu bạn chấp thuận cho dịch vụ, tài khoản và Thông Tin Cá Nhân của bạn sẽ chịu sự chi phối của GHTK và chính sách bảo mật tương ứng của nhà cung cấp dịch vụ của bạn. Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được GHTK chia sẻ để cung cấp hoặc cải thiện các sản phẩm, dịch vụ và quảng cáo/tiếp thị của GHTK.

Có thể cần thiết – theo luật pháp, quy trình pháp lý, kiện tụng và/ hoặc yêu cầu từ các cơ quan công quyền và chính phủ trong hoặc ngoài quốc gia cư trú của bạn – để GHTK tiết lộ Thông Tin Cá Nhân của bạn. GHTK cũng có thể tiết lộ thông tin về bạn nếu GHTK xác định rằng vì mục đích an ninh quốc gia, thực thi pháp luật hoặc các vấn đề quan trọng khác, việc tiết lộ là cần thiết hoặc phù hợp. GHTK cũng có thể tiết lộ thông tin về bạn nếu GHTK xác định rằng việc tiết lộ là cần thiết một cách hợp lý để thực thi các điều khoản và điều kiện của GHTK hoặc bảo vệ hoạt động hoặc người dùng của GHTK. Ngoài ra, trong trường hợp công ty mua lại bị sáp nhập, GHTK có thể chuyển bất kỳ và tất cả Thông Tin Cá Nhân GHTK thu thập cho bên thứ ba có liên quan.

5. THỜI GIAN XỬ LÝ THÔNG TIN 

GHTK sẽ xử lý, lưu giữ Thông Tin Cá Nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu trong Chính sách bảo mật này, trừ khi pháp luật yêu cầu thời gian lưu trữ lâu hơn. 

6. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ ĐỐI VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN 

6.1 Quyền của Cá nhân  

Đối với Thông Tin Cá Nhân mà GHTK lưu giữ, bạn có thể yêu cầu quyền truy cập và/hoặc yêu cầu sửa dữ liệu nếu các dữ liệu đó không chính xác hoặc xóa dữ liệu nếu GHTK không bắt buộc phải giữ lại theo luật hiện hành của nước sở tại và hợp pháp theo mục đích kinh doanh. GHTK có thể từ chối xử lý các yêu cầu phù phiếm/phật ý, thông tin không chính xác/không trung thực, gây nguy hiểm cho quyền riêng tư của người khác, là không thực tế hoặc do luật pháp địa phương yêu cầu truy cập. GHTK cũng có thể từ chối các khía cạnh xóa hoặc yêu cầu truy cập nếu GHTK tin rằng làm như vậy sẽ gây ảnh hưởng đến việc sử dụng dữ liệu hợp pháp của GHTK cho mục đích chống gian lận và bảo mật như được mô tả trước đó.

Theo đó, bạn sẽ chỉ được cấp quyền xem, chỉnh sửa trực tuyến đối một số Thông Tin Cá Nhân (hiển thị trên Tài khoản Khách hàng sau khi bạn đăng nhập vào Website/ứng dụng GHTK). Còn lại, đối với các yêu cầu cung cấp thông tin khác, các yêu cầu về rút lại sự đồng ý, yêu cầu xoá dữ liệu, hạn chế việc xử lý dữ liệu Cá nhân để đảm bảo xác minh chủ thể yêu cầu GHTK sẽ tiếp nhận, giải quyết trực tiếp tại trụ sở Công ty trong vòng 72 giờ sau khi tiếp nhận Phiếu yêu cầu hợp lệ. Lưu ý rằng, việc rút lại sự đồng ý, hạn chế xử lý tại bất kỳ thời điểm nào không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu đã được đồng ý trước khi rút lại sự đồng ý/hạn chế xử lý và có thể gây ra những bất lợi cho bạn, chủ sở hữu dữ liệu. 

Để yêu cầu hạn chế việc xử lý dữ liệu Thông Tin Cá Nhân cho các mục đích được liệt kê trong Chính sách bảo mật này và/hoặc đưa ra bất kỳ thắc mắc, yêu cầu nào liên quan đến Thông Tin Cá Nhân, bạn hãy liên hệ tới:

Công ty cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm 

SDT: 19006092

Địa chỉ: Toà nhà VTV, số 8 Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam 

6.2. Nghĩa vụ của Cá nhân

– Đảm bảo đủ quyền khi cung cấp dữ liệu cá nhân của người khác đồng thời có nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ dữ liệu cá nhân cá nhân khác. 

– Tuân thủ quy định của GHTK, quy định pháp luật khi thực thi quyền đối với dữ liệu cá nhân của bạn. 

– Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều khoản&Quy định, các thoả thuận giữa bạn với GHTK và các quy định pháp luật trong từng thời kỳ.  

7. THOẢ THUẬN VÀ CHẤP NHẬN 

Bằng cách liên lạc với GHTK, sử dụng các dịch vụ của GHTK, mua các sản phẩm từ GHTK hoặc thông qua việc hợp tác với GHTK, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc và hiểu Chính Sách này và đồng ý và chấp thuận việc GHTK sử dụng, xử lý và chuyển giao Thông Tin Cá Nhân của bạn theo quy định tại Chính Sách này.  

GHTK có quyền chỉnh sửa, cập nhật hoặc sửa đổi các điều khoản của Chính Sách này bất cứ lúc nào bằng cách công bố Chính Sách cập nhật trên các Trang Web và/hoặc Ứng Dụng. Bằng cách tiếp tục liên lạc với GHTK, tiếp tục sử dụng các dịch vụ của GHTK, tiếp tục mua các sản phẩm từ GHTK hoặc thông qua việc tiếp tục hợp tác với GHTK sau khi Chính Sách này được chỉnh sửa, cập nhật hoặc sửa đổi, những hành động như vậy có nghĩa là bạn đã đồng ý với những chỉnh sửa, cập nhật hoặc sửa đổi đó.