CHỦ ĐỀ NĂM 2023: NhỏlàĐẹp
24/12/2022

NhỏlàĐẹp
Thành quả tốt đẹp đến từ những nỗ lực nhỏ mỗi ngày.

Nhỏ là cách làm của chúng ta. Không vĩ đại. Không kiểu cách. Chỉ gom nhặt từng việc nhỏ. Từng bước. Từng bước. Cứ đi. Sẽ đến.

Nhỏ là nhanh. Lấy hàng. Về kho. Lên xe. Giao đi. Mỗi người nhanh hơn một giây. Là hàng triệu giây mỗi ngày ta tiết kiệm.

Nhỏ là linh hoạt. Ngàn nhà bán, triệu khách hàng, triệu triệu nhu cầu. Không nhỏ chẳng thể linh hoạt, để sẵn sàng phục vụ từ những mong muốn nhỏ nhất.

Nhỏ là cách chúng ta toả sáng. Với niềm tin rằng, chỉ cần mỗi bông hoa được tự do nở rạng theo cách của mình, thì chúng ta có cả một vườn hoa đẹp.

Nhỏ là đi làm sớm một chút, nỗ lực thêm một chút, gắng giao thêm một đơn, thêm một đơn thành công, là thêm một khách hàng vui, là thêm một shop hài lòng, là thêm đồng lương cuối tháng.

Một người. Một đội. Một tập thể.
Một thùng. Một kiện. Một xe đầy.
Từng bước. Từng bước. Mỗi ngày. Chúng ta thêm một tích luỹ nhỏ, thêm một tiến bộ nhỏ, thêm một hành trình nhỏ, mở ra chân trời rộng lớn.

Chúng ta nâng niu những điều nhỏ bé.
Vì nhỏ tạo nên điều khác biệt.
Vì Nhỏ là Đẹp.

From GHTK with love ❤️