COD STAR 2019 – NHỮNG SLOGAN CỰC CHẤT

Tuesday, ngày 12/11/2019

🌈 Ai hỏi cháu cháu học trường nào thế, cap thật hay và rất thật tâm. 💓💓
😘😘 Thiết nghĩ GHTK Zone 9 nên tổ chức cuộc thi #slogan_chất dành cho các COD nhà Kiệm nhỉ.

😱 Ứng cử COD Star với slogan “chất phát ngất” như vậy thì anh em ai cũng muốn thả tim nhiệt tình đúng không?? 💚💚
👉 Lên mục COD Star 2019 để “truy tìm” thêm những slogan chất hơn, ngầu hơn để chia sẻ với Zone 9 và anh em cả nước dưới comment ngay cả nhà nhé!

#COD_Star_2019 #Captain_Raising #Những_đội_trưởng_siêu_ngầu