CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM VINH DỰ NHẬN BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
22/03/2024

Công ty Cổ Phần Giao Hàng Tiết Kiệm (GHTK) vinh dự nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông vì “Đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ Ngành Thông tin và Truyền thông năm 2023”

Ngày 20/3/2024, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Bùi Hoàng Phương đã trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho GHTK vì đã đạt kết quả theo các tiêu chí đánh về tốc độ tăng trưởng doanh thu trung bình của dịch vụ bưu chính; gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nộp ngân sách đầy đủ và có nhiều hoạt động vì xã hội, vì cộng đồng.

GHTK đã đóng góp 14,4% trên doanh thu của toàn ngành bưu chính trong năm 2023; nộp vào ngân sách nhà nước (thuế, phí, lệ phí) số tiền là 835 tỷ đồng chiếm khoảng 14,5% tổng nộp ngân sách nhà nước của ngành bưu chính.

Năm 2023, GHTK vinh dự và tự hào khi đạt được nhiều thành tích xuất sắc khi tích cực tham gia vào hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ cũng như lĩnh vực bưu chính. Không những vậy, GHTK vẫn đã và đang tiếp tục thực hiện nhiều chính sách đảm bảo môi trường làm việc an toàn, chuyên nghiệp, đầy đủ chế độ phúc lợi cho hơn 32.000 người lao động yên tâm làm việc và thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp bưu chính.

Để đạt được các thành tựu trên chính là nhờ GHTK luôn nỗ lực ứng dụng công nghệ sâu rộng nâng cao chất lượng dịch vụ. GHTK tin rằng những cải tiến công nghệ của GHTK không chỉ giúp tối ưu hoá hoạt động kinh doanh, mà còn “bình dân hoá công nghệ” giúp nhà bán hàng bán được nhiều hàng hơn, người mua hàng được thoải mái hơn, giúp cho lượng lớn người lao động tiếp cận công nghệ. Qua đó tác động mạnh mẽ đến xã hội số, giúp thu hẹp khoảng cách số giữa các vùng miền, thành phần dân tộc, hỗ trợ công cuộc chuyển giao tri thức, đồng thời thể hiện trách nhiệm xã hội của GHTK với cộng đồng và xã hội.

Được sự ghi nhận và khen thưởng đến từ Bộ Thông tin và Truyền thông lần này chính là nguồn động lực để GHTK nỗ lực hơn nữa trong việc đẩy mạnh phát triển kinh doanh đi đôi với đề cao việc tuân thủ đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, chấp hành quy định pháp luật, chỉ đạo của cơ quan Nhà nước, đảm bảo không chỉ phát triển nhanh, mạnh mà phải phát triển bền vững, đóng góp vào sự phát triển của ngành bưu chính, kinh tế – xã hội của đất nước.