GIAO HÀNG TIẾT KIỆM VINH DỰ NHẬN BẰNG KHEN VÌ ĐÃ ĐÓNG GÓP TÍCH CỰC CHO MẠNG LƯỚI ỨNG CỨU SỰ CỐ AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG QUỐC GIA
08/12/2023

Ngày 7/12, GHTK vinh dự là 1 trong 6 tập thể được Bộ Thông tin và Truyền thông trao tặng bằng khen tại “Hội nghị giao ban Mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia năm 2023” vì đã tích cực tham gia và có nhiều đóng góp trong hoạt động mạng lưới, đặc biệt là hoạt động diễn tập thực chiến quốc gia do Cục An toàn thông tin tổ chức. Thành tích này cho thấy nỗ lực liên tục của GHTK trong việc góp phần giảm thiểu các nguy cơ, đe dọa mất an toàn thông tin mạng, sẵn sàng các giải pháp phòng ngừa và ứng phó khi có sự cố về an toàn thông tin.

Hội nghị có sự góp mặt của Ông Trần Đăng Khoa – Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông; Ông Nguyễn Đức Tuân – Giám đốc VNCERT/CC (Cục An toàn thông tin); Ông Đinh Sỹ Nguyên – Phó Giám Đốc Sở Thông tin truyền thông tỉnh Quảng Ninh cùng đại diện lãnh đạo, cán bộ chuyên trách, chuyên gia đến từ 226 tổ chức thành viên Mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia tại các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, doanh nghiệp khác.

Đại diện Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm lên nhận bằng khen

Tiếp nối sự thành công và uy tín của Hội nghị các năm 2017- 2022, Hội nghị giao ban Mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia năm 2023 đã được tổ chức với chủ đề “Phát triển toàn diện đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng (CSIRT)” nhằm trao đổi, chia sẻ những thông tin về các nhiệm vụ và mục tiêu liên quan việc kiện toàn các đội ứng cứu sự cố nhằm tiếp tục phát triển Mạng lưới ứng cứu sự cố.

Năm 2023, đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tại GHTK (CyberSecurity) là thành viên tích cực tham gia vào mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin quốc gia với tư cách thành viên chính thức và đạt được nhiều giải thưởng cao tại các cuộc thi diễn tập do Cục An toàn thông tin tổ chức. Các thành viên trong đội không ngừng tăng cường tổ chức các hoạt động để nâng cao năng lực, sự phối hợp trong việc ứng cứu các sự cố an toàn thông tin. 

GHTK nhận thức rõ tầm quan trọng và tính cấp thiết trong việc ứng cứu kịp thời sự cố an toàn thông tin mạng. GHTK sẽ tiếp tục nâng cao kỹ năng, chủ động ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng, tăng cường đánh giá bảo mật để phát hiện kịp thời các nguy cơ, lỗ hổng có thể gây ra sự cố tiềm năng và nhận diện kịp thời nguy cơ mất an toàn thông tin mạng.