quote-icon-left
dịch vụ này là hữu ích cho xã hội nói chung, Người bán hàng bán được nhiều hàng hơn, Khách hàng mua sắm thoải mái hơn, và Người giao hàng có thêm nhiều công việc và thu nhập xứng đáng.
quote-icon-right
TẦM NHÌN
Bán hàng ở mọi nơi và được hậu cần bởi GHTK. Xây dựng nền tảng hậu cần GHTK, lấy công nghệ làm trung tâm, lấy trải nghiệm khách hàng làm mục tiêu, ứng dụng sâu rộng công nghệ và dữ liệu để tạo nên phương thức vận hành tiết kiệm và hiệu quả cao cho khách hàng.
BẢN SẮC
Ở GHTK chúng tôi cam kết từng cá nhân có đủ không gian, được trao quyền để làm việc độc lập đồng thời tự học hỏi qua nhiều trải nghiệm để hoàn thiện bản thân.
SỨ MỆNH
Bất kỳ ai ở bất kỳ đâu, với chiếc điện thoại di động trên tay đều có thể tham gia kinh doanh trực tuyến; để nuôi ước mơ tự doanh, tự lập, đổi đời.
SỨ MỆNH
Bất kỳ ai ở bất kỳ đâu, với chiếc điện thoại di động trên tay đều có thể tham gia kinh doanh trực tuyến; để nuôi ước mơ tự doanh, tự lập, đổi đời.
BẢN SẮC
Ở GHTK chúng tôi cam kết từng cá nhân có đủ không gian, được trao quyền để làm việc độc lập đồng thời tự học hỏi qua nhiều trải nghiệm để hoàn thiện bản thân.
1 / 8
sl-img-1
sl-img-2
sl-img-3
sl-img-4
sl-img-5
sl-img-6
sl-img-7
sl-img-8