Quy định bảo hiểm hàng hóa của GHTK

Saturday, ngày 22/06/2019

Để đảm bảo quyền lợi và an toàn hàng hóa cho shop và khách hàng, GHTK đã có chính sách bảo hiểm hàng hóa bắt buộc cho tất cả các đơn hàng đăng đơn từ app mobile & web, excel – web.

1. Bảo hiểm hàng hóa GHTK là gì ?

Hình thức bảo hiểm cho các rủi ro, tổn thất, mất mát với hàng hóa của Shop trong quá trình vận chuyển, lưu kho tạm thời được thực hiện bằng bất kỳ hình thức vận chuyển nào bởi GHTK trên lãnh thổ Việt Nam.

Bảo hiểm hàng hóa chỉ tính cho các đơn hàng được đăng trên hệ thống của GHTK. (APP, WEB)

2. Giá trị đóng bảo hiểm

Là căn cứ để xác định giá trị bồi thường  khi có sự cố xảy ra. Dựa trên các mức giá trị đóng bảo hiểm khác nhau mà có phí bảo hiểm khác nhau.

Giá trị đóng bảo hiểm = giá trị thực của hàng hóa.

Khi đăng đơn qua hệ thống GHTK, giá trị đóng bảo hiểm được để mặc định bằng tiền thu hộ của đơn hàng. SHOP có thể chỉnh sửa giá trị này trong trường hợp giá trị thực không khớp với giá trị đóng bảo hiểm.

Một số trường hợp phổ biến khi giá trị đóng bảo hiểm cần được đặt lại như:

  • Khách đã chuyển khoản trước toàn phần hoặc 1 phần
  • Có bao gồm phí ship hoặc các khoản tiền khác

3. Phí bảo hiểm

Phí bảo hiểm, được xác định dựa trên giá trị đóng bảo hiểm với công thức như sau:

-Giá trị đóng bảo hiểm <= 3.000.000đ: GHTK MIỄN PHÍ bảo hiểm.

-Giá trị đóng bảo hiểm >3.000.000đ (tối đa 20.000.000đ): Phí bảo hiểm = 0.5% giá trị hàng hóa và được khấu trừ khi đối soát tiền thu hộ, hoặc được Nhân viên lấy hàng của GHTK thu cùng phí ship trả trước.

Lưu ý: Phí bảo hiểm sẽ không được cộng vào tổng tiền. Tổng tiền được hiển thị trên APP thể hiện tổng tiền thu hộ.

Bảo hiểm hàng hóa là một dịch vụ rất cần thiết cho cả Shop và GHTK. Shop được đảm bảo về mặt quyền lợi, tinh thần và an toàn hàng hóa, trong khi đó GHTK có một phương thức chia sẻ rủi ro với Shop, bù đắp được các thiếu sót, những sự cố không may trong quá trình vận hành.