Ra mắt Đội trưởng COD Star – XStar tại các kho/bưu cục trên cả nước
09/05/2022

?? 1 vị trí mới – 1 khởi đầu mới – Vinh dự và tự hào đối với mỗi một Đội trưởng COD Star/Xstar khi được cùng nỗ lực xây dựng đội ngũ COD và phát triển khu vực Sau khi chính thức được bổ nhiệm vị trí Đội trưởng COD Star/Xstar, các Đội trưởng đã chính thức ra mắt toàn thể các anh chị em tại kho/cụm kho.

?Sự hào hứng, vui mừng và tự hào hiện rõ trên khuôn mặt của cả các Đội trưởng và các anh chị em trong khu vực. Hi vọng rằng, các “thuyền trưởng” sẽ cùng Khối Vận hành và Nhân sự đưa tập thể khu vực của mình nói riêng và tập thể Giaohangtietkiem nói chung ngày càng vươn xa và phát triển hơn nữa.

?Chúc các Đội trưởng dồi dào sức khỏe, cùng ngọn lửa nhiệt huyết, tận tâm của mình sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là một trong những mảnh ghép quan trọng đóng góp vào sự phát triển của GHTK.